Více než 150 účastníků si vyslechlo zajímavé příspěvky z oblasti legislativy, technologie a praktického použití cementobetonových krytů na pozemních komunikacích a letištích, zvláštní pozornost byla věnována betonovým vozovkám v tunelech. Konferenci pořádal Svaz výrobců cementu ČR, Dálniční stavby Praha a Skanska DS.

„Konference přinesla zajímavé poznatky z výzkumu a vývoje a velkým přínosem jsou mnohaleté zkušenosti našich zahraničních kolegů. Je zřejmé, že velkým fenoménem u nás budou v nejbližších letech betonové povrchy v tunelech, a to nejen v hornatějších částech republiky, ale zejména  městských aglomeracích, kde se tunely staví z ekologických důvodů, aby doprava nezatěžovala okolí. Novým tématem pro nadcházející roky by mohly být cementobetonové kryty na mostech,“ řekl na závěr konference ředitel úseku výstavby Ředitelství silnic a dálnic Vladimír Vorel.

Jak vyplynulo z konference, vozovky s betonovým povrchem mají řadu nesporných výhod. První je ekonomická: životnost betonových vozovek činí 35 a více let, což je několikanásobně více než životnost asfaltových vozovek. Další výhodou je větší bezpečnost provozu: betonové vozovky se obejdou bez častých oprav a souvisejících uzavírek, které jsou častou příčinou dopravních nehod. Betonové vozovky mají vysokou odolnost proti deformacím (vyjeté koleje), nízkou hlučnost, jsou recyklovatelné a nehořlavé a na rozdíl od asfaltových vozovek nepohlcují světlo, tedy „svítí“, což přispívá k bezpečnosti provozu v podmínkách snížené viditelnosti a klade nižší nároky na osvětlení v tunelech.

Příspěvky na konferenci se týkaly třech témat - výzkumu a legislativy, technologie a poznatků z výstavby. Účastníci konference se seznámili se současným stavem převzetí evropských norem pro výstavbu betonových vozovek do soustavy českých technických norem a diskutovali o návrhu letištních vozovek a specifických vlastnostech letištních krytů. Byli rovněž informováni o rakouských předpisech pro prevenci alkalicko-křemičité reakce v betonu a o identifikaci produktů této reakce na jednom českém letišti. Současný stav technologie tzv. vymývaných povrchů v Německu je důležitý z hlediska budoucího vývoje v České republice, protože spojuje vynikající protismykové vlastnosti s nízkou hlučností povrchů. Řešení vyztužování spár cementobetonových krytů bylo předmětem dvou příspěvků, vkládáním výztužných prvků do čerstvého betonu se zabýval příspěvek zástupce americké firmy. Byly diskutovány zkušenosti s projektováním a výstavbou betonových vozovek v tunelu Sitina v Bratislavě a v tunelu Valík na obchvatu Plzně. O rakouských tunelech informoval odborník z vídeňského Ministerstva pro dopravu, inovace a technologie.

Mezinárodní konference Betonové vozovky 2006Datum konání: 9. listopadu 2006Místo: Karlova Koruna, Chlumec nad CidlinouPočet účastníků: 154Pořadatelé: Svaz výrobců cementu ČRDálniční stavby PrahaSkanska DS

Zdroj: Skanska