Vrba (Salix) – rychle rostoucí dřevina. Dřevo má mnohostranné využití: energetické (produkce biomasy), v košíkářství (vrbové proutí k výrobě košíků, ošatek, a dalších košíkářských výrobků), k výrobě nábytku, obručí, násad beden, překližek.