Čtyři druhy odpadu

Kuchyně Autor: Thinkstockphotos.com Autor: Thinkstockphotos.com

Odpad, který vzniká v našich domácnostech, lze primárně rozdělit do čtyř skupin: odpad recyklovatelný, objemný, nebezpečný a ostatní. Část odpadu je opětovně využitelná. Pro jeho likvidaci slouží speciální popelnice/kontejnery, které jsou barevně označené podle toho, co je určeno k vhození do jejich útrob.

Papír – modrá

Patří sem: noviny, časopisy, sešity, letáky, knihy, lepenka, krabice...

Nepatří sem: znečištěný výše uvedený papír (mokrý, mastný), kopíráky, voskovaný papír, nápojové kartony, papírové pleny, použité hygienické potřeby, kapesníčky apod. Časopisy i jiné dokumenty mohou být sepnuté kancelářskými svorkami. Není třeba odstraňovat ani fóliová okénka z obálek.

Sklo – zelená/bílá

Patří sem: láhve, skleněné nádoby, střepy z tabulového skla.

Nepatří sem: keramika a porcelán, autosklo, zrcadla, drátěné sklo.

Plasty – žlutá

Patří sem: PET láhve, kelímky, sáčky, obaly z plastů, polystyren.

Nepatří sem: novodurové trubky, linoleum a PVC obecně, obaly od nebezpečných látek.

PET láhve je třeba před vhozením sešlápnout, víčko poslouží k zavření tak, aby se láhev znovu nenafoukla. I etiketa může zůstat na svém místě. Obaly od potravin dokonce není ani třeba nijak důkladně vymývat. Stačí letmé opláchnutí či vyškrábnutí zbytků.

Kartony – oranžová

Kartony od nápojů (džusy, mléko) nepatří do modrých kontejnerů jako papír, ale do popelnic nebo pytlů označených oranžovou barvou. Nelekejte se, že karton do popelnice nestrčíte – otvor je uzpůsoben tak, aby se jím procpaly pouze smačknuté kartony. Před vhozením jej vypláchněte vodou, sešlápněte a zavíčkujte.

Ne všechna města tyto odpady umožňují třídit. Pokud oranžovou popelnici nenajdete, je třeba kartony vyhodit do směsného odpadu. Některá města organizují sběr kartonů samostatně svozem, případně jej kombinují s plasty.

Hnědá – kompostovatelný odpad

Kuchyně Autor: Thinkstockphotos.com Autor: Thinkstockphotos.com

Pokud nemáte vlastní zahrádku a na ní kompost (případně přenosnou kompostovací nádobu), můžete v některých případech kompostovatelný odpad ukládat na sběrné dvory. Jedná se o větve, listí, trávu, zbytky jídel, čajové sáčky, sedliny kávy i s papírovým filtrem, zbytky ovoce a zeleniny apod.

Do kompostu nepatří maso a kosti, oleje, mastné a tekuté potraviny, uhynulá zvířata, pytlíky z vysavače, oharky z cigaret, uhelný popel, smetí z ulice.

Začneme už v kuchyni

Mnoho domácího odpadu pochází z kuchyně – během vaření vyprodukujeme velké množství odpadků nejrůznějšího druhu. S jejich tříděním můžeme začít právě tady – nejenže se tak budeme chovat ekologicky, ale naše kuchyň bude čistá a bez zápachu.

Nejlepší je si pořídit speciální odpadkové koše na tříděný odpad zvané sortery. Bývají umístěny v dolní kuchyňské skříňce a skládají se z několika oddělených plastových košů, které jsou určeny pro organický a anorganický odpad.

Titulní foto: Thinkstockphotos.com