Ochrana při používání ředidel je nutná. lepší než rouška jsou ale profesionální respirátory Autor: Thinkstockphotos.com Ochrana při používání ředidel je nutná. lepší než rouška jsou ale profesionální respirátoryAutor: Thinkstockphotos.com

Ředidlo je rozpouštědlo na chemické bázi, které zlepšuje roztíratelnost nátěrových hmot, odstraňuje staré nátěry a používá se i při čištění od jiných chemických přípravků. Jde o vyloženě těkavé chemické výrobky. Dráždí sliznice, naleptávají ji, vstřebávají se pokožkou, narušují funkci některých tělesných funkcí, jako je například vázání kyslíku hemoglobinem. Proto při každém použití těchto látek je třeba pracovat v dobře větraném místě, používat ochranné pomůcky, jako jsou rukavice a brýle, a při práci nejíst, nepít a nezacházet s otevřeným ohněm. S ním totiž může kvůli vysoké těkavosti dojít k výbuchu a požáru. Klasickým vodním hasicím přístrojem pak takovou látku neuhasíte. Musíte použít práškové nebo pěnové přístroje.

Neobejdete se bez nich?

Možná jsme vás v úvodním odstavci trochu vystrašili. Ale bezpečnost je v tomto případě opravdu nutná.

Především nástřikové autolaky se ředí rozpouštědly Autor: Thinkstockphotos.com Především nástřikové autolaky se ředí rozpouštědlyAutor: Thinkstockphotos.com

Otázkou tedy je, proč používat nátěrové hmoty na chemické bázi s nutností použití ředidla, když jsou zde už disperzní vodou ředitelné barvy? Jde totiž o to, že na některé použití je jednoznačně lepší přímo chemie, která dokáže vytvořit více odolný povrch než vodou ředitelné barvy. Jde hlavně o plochy vystavené silně chemickému, teplotnímu nebo abrazivnímu prostředí. Například natírat kovové sloupky plotu stýkající se s betonovými patkami vodou ředitelnými barvami je sice možné, ale barvy na bázi ředidel vykazují mnohem větší krycí schopnost a odolnost proti vlivům prostředí.

Stejně tak i natírání strojních prvků, součástí ve stálém styku s vodou apod. je lepší provádět barvami na bázi rozpouštědel.

Jak vybrat to správné ředidlo?

Každá barva potřebuje svoje ředidlo. Záleží na tom, na jaké bázi je vytvořena. Používat jedno ředidlo na všechny barvy nejde. Výrobce předepisuje, jaké ředidlo je možné použít. Jiný druh pak nebude fungovat, nebo bude fungovat se sníženou účinností.

Čtěte také

natírání

Čtěte také

Přírodní mořidla dřeva

Každé ředidlo je označené dohodnutým alfanumerickým kódem. Někteří výrobci pak používají i slovní popis.

Nejčastěji používaná ředidla:

 • C 6000 – Použití na nitrocelulózové barvy
 • H 6000 – Použití na chlorkaučukové barvy
 • L 6000 – Použití na lihové barvy, čistí a odmašťuje
 • S 6001 – Použití na rychleschnoucí syntetické barvy, vhodné pro stříkání
 • S 6002 – Použití na syntetické barvy nanášené štětcem, máčením či poléváním
 • S 6003 – Použití na syntetické vypalovací barvy
 • S 6005 – Použití na syntetické barvy nanášené jakýmkoliv způsobem
 • S 6006 – Použití na syntetické a olejové barvy zasychající při běžných teplotách, vhodné pro nanášení štětcem
 • S 6010 – Použití na syntetické reaktivní dvousložkové barvy
 • S 6023 – Použití na syntetické, vypalovací a tepané emaily
 • S 6300 – Použití na epoxidové dvousložkové barvy
 • S 6900 – Použití na syntetické laky
 • S 6904 – Použití na impregnační laky
 • U 6000 – Použití na polyuretanové barvy zasychající při běžných teplotách
 • U 6002 – Použití na polyuretanové a akryluretanové barvy
 • U 6051 – Použití na polyuretanové barvy (U 2061), laky (U 1051) a emaily (U 2081) zasychající při běžných teplotách
 • S 6900 – Použití na syntetické laky
 • S 6904 – Použití na impregnační laky
 • U 6000 – Použití na polyuretanové barvy zasychající při běžných teplotách
 • U 6002 – Použití na polyuretanové a akryluretanové barvy
 • U 6051 – Použití na polyuretanové barvy (U 2061), laky (U 1051) a emaily (U 2081) zasychající při běžných teplotách

Titulní foto: Thinkstockphotos.com