Topný faktor je vlastně hodnota účinnosti tepelného čerpadla. Čerpadlo totiž nějakou energii potřebuje ke svému provozu a nějakou energii vyprodukuje. Když tyto dvě hodnoty podělíme, pak nám vyjde hodnota, která by nám měla výrazně napovědět, jaký celý systém je.

Příklad: TČ má výkon 12 kW a elektrický příkon 3 kW. Tepelný faktor je 12/3 = 4. Takže čím vyšší číslo, tím lepší a naopak.

Pozor – není to dogma!

Tepelné čerpadlo 3 Autor: Oficiální zdroj Autor: Oficiální zdroj

Jenže pozor na tyto hodnoty. Ty totiž ukazují takzvanou střední hodnotu. Nás musí zajímat i to, jak TČ pracují v mezních podmínkách. Takže topný faktor může mít nějaký stroj velmi dobrý, ale pak se podíváte do jeho technické specifikace a na opačném pólu je minimální.

PŘEČTĚTE SI PRVNÍ DÍL O TEPELNÝCH ČERPADLECH - PŘEHLED JEJICH TYPŮ A FUNKCE

Doporučujeme tedy hledět na skutečné technické normy, které každý výrobce musí dodržovat a psát v dokumentaci. Takže například 0/35 EN 14 511 znamená, že na vstupu do tepelného čerpadla je tekutina o teplotě 0 °C a na výstupu do topného systému tekutina o teplotě 35 °C. To vše je měřeno podle metodiky normy EN 14 511.

Normy

Tím jsme se dostali k normám, které někteří výrobci používají jako velmi trapnou a falešnou vějičku. Na tepelná čerpadla totiž platila norma EN 255, kde se ovšem počítalo s jinými stupni. Takže stará norma byla k TČ milostivější, a topné faktory tak vycházely mnohem lépe. Takže až uvidíte technickou dokumentaci, srovnávejte raději hodnoty norem EN 14 511.