Na co dostanete dotaci

 • zdroj včetně nákladů na jeho instalaci
 • nová otopná soustava
 • rekonstrukce otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest
 • finančně méně náročná opatření na snížení energetické náročnosti budovy (max. 20 tis. Kč)
 • služby energetického specialisty
 • projektová dokumentace Maximální náklady, ze kterých bude hrazena dotace: 150 000 Kč (tj. maximální výše dotace 127,5 tis. Kč)

Výše podpory

 • Kotel výhradně na uhlí 70 %
 • Kombinovaný kotel (uhlí + biomasa), plynový kotel 75 %
 • Kotle výhradně na biomasu a tepelná čerpadla 80 %
 • dalších 5 % pro oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (seznam měst a obcí se znečištěným ovzduším)

Čtěte také

Kotel

Čtěte také

Na nový kotel dostanete od státu až 127 000 Kč

Pokud máte dům, který nesplňuje energetickou účinnost C, bude povinností realizovat zároveň jedno z následujících energetických opatření (nejvhodnější opatření vám doporučí energetický specialista).

 1. Zateplení střechy nebo půdních prostor
 2. Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy
 3. Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.)
 4. Oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády - eliminace tepelných mostů
 5. Oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního (např. zádveří)
 6. Dílčí výměna oken
 7. Výměna vstupních a balkonových dveří
 8. Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří
 9. Výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla

Kde a kdy žádat

Na krajském úřadě poté, co váš kraj vyhlásí výzvy pro občany.

Co budete muset určitě povinně doložit - Žádost o poskytnutí dotace - budou k dispozici na krajských úřadech. - Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). - Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso, uvedení jeho typu (odhořívací, prohořívací apod.), materiálu (ocel, litina) a jmenovitého výkonu. Prohlášení o jeho funkčnosti a používaném/ých palivu/ech. - Písemný souhlas spoluvlastníků domu v případě, že je jich více. - Písemný souhlas vlastníka pozemku v případě, kdy vlastník nemovitosti je odlišný od vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům nachází. - Další přílohy definované příslušným krajem dle jeho individuálních potřeb, souvisejících s nastavením přidělování podpory.

K dotazům veřejnosti na kotlíkové dotace lze využít e-mail: kotliky@sfzp.cz.


CELÝ ČLÁNEK NAJDETE V ČASOPISU DŮM&ZAHRADA 10/15. Objednat lze samostatné číslo nebo získat předplatné, a to přes e-mail: predplatne@astrosat.cz, online na Předplatné časopisů nebo telefonicky: 840 336 459. Volání na bílou předplatitelskou linku je zpoplatněno zvýhodněnou sazbou 1,60 Kč včetně DPH za započatou minutu volání z pevné linky. Volání z mobilního telefonu dle tarifu mobilního operátora.