Živého ohně se tedy v domácnostech nemusíme vzdávat, naopak, může nám pomoci vytopit celý byt či dům. Zvolit můžeme krby s krbovými vložkami či krbová kamna. Druhou jmenovanou variantu můžeme považovat za určitou alternativu krbových vložek - někdy menší svými rozměry, ale vždy srovnatelné účinností, která činí cca 70 až 80 %. Té je dosahováno konstrukcí i použitými materiály. Výhodou je současně relativně malá spotřeba paliva.

Parametry pro výběr krbových kamen

Aby kamna dobře plnila svou funkci, jsou konstruována jako dvouplášťová - vnější plášť bývá obložen keramickým obkladem, případně je z ocelového plechu, natřeného odolnou žáruvzdornou barvou. Ocelový plášť se rychleji nahřeje, kamna s keramickým pláštěm se sice rozehřívají déle, ovšem sálají teplo i po určitou dobu, když kamna vyhasnou. Modernější modely jsou vybaveny tzv. dvoustupňovým spalováním, na trhu jsou i kamna s externím přívodem vzduchu, která jsou vhodná pro instalaci do nízkoenergetických či pasivních staveb. Některé typy krbových kamen jsou také vybaveny automatickou regulací sekundárního spalovacího vzduchu, kamna mají díky tomu menší spotřebu paliva a současně dosahují nižších emisí.

Navrhování a provádění spalinových cest a připojování spotřebičů paliv se řídí normou ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv. Platí pro komíny vedené uvnitř budovy nebo po její vnější stěně, pro samostatné i společné komíny, pro systémové, individuální i dodatečně vložkované komíny, určené pro odvod spalin spotřebičů na pevná, kapalná a plynná paliva. Norma je platná i pro odvod spalin stěnou fasády do volného ovzduší.

Při výběru krbových kamen je nutné vzít v úvahu hned několik hledisek - především jak velký prostor budeme vytápět (počet metrů krychlových) a zda budou sloužit pouze k přitápění a dobré pohodě, nebo by měla zajistit vytápění celého domu. Důležité je také, zda jde o starší dům, rekonstruovaný zateplený objekt, či novostavbu, v závislosti na tom se bude lišit požadovaný výkon. Obecně lze vycházet z toho, že výkon 1 kW je nutný k vyhřátí 20 m³ starého domu nebo 40 m³ v novostavbě. Hodnoty se dále liší i v závislosti na stupni energetické úspornosti stavby. Při výběru také volíme boční nebo vrchní orientaci vývodu kouřovodu. Důležité je i estetické hledisko a materiál.

Je nutné brát v potaz i další technické ukazatele - účinná výška komína, jeho tah a průměr kouřovodu. Účinná výška komína je svislá vzdálenost od napojení kouřovodu do komína po vrchol komína, na ní pak závisí jeho tah a z ní vychází návrh průřezu komína. Pro plynové spotřebiče je udávána účinná výška komína min. 4 m, pro tuhá paliva pak alespoň 5 m. Ovšem kotle na tuhá plniva pro ústřední topení obvykle vyžadují minimálně 6 - 8 m.

Titulní foto: BeF