Typickým příkladem suroviny, která by měla být před použitím řádně vysušena, je dřevo. Konstrukční dřevo by mělo mít vlhkost nejvýše 20 %, dokončovací dřevo méně - 5-8 %. Až 3% vlhkost může být v podlahových podkladech nebo omítkách před tím, než jsou na ně dány další dokončovací vrstvy. Abyste mohli sledovat obsah vlhkosti, musíte si pořídit měřič vlhkosti. Je to malý elektronický přístroj s digitálním displejem, který je dostatečně praktický, abyste si ho mohli vzít s sebou na stavbu a zkontrolovat, zda už můžete po dešti položit na stěnu izolaci, nebo si ho vzít na pilu a prozkoumat, zda se obchodník nechce na váš úkor zbavit příliš vlhkého řeziva.

Měření vlhkosti

To, co vás na měřiči okamžitě zaujme, jsou dva kovové kolíky vyčnívající z pouzdra. Jedná se o takzvané elektrody. Při měření se zatloukají do dřeva nebo přitlačují k jinému materiálu. Výsledek se zobrazí na digitálním displeji. Někdy nejsou elektrody trvale připojeny k pouzdru. V takovém případě jsou umístěny na koncích přívodů, které se zapojují do zásuvky na měřicím přístroji. Hloubka měření je zde přibližně 1 cm.

Měřiče vlhkosti palivového dřeva. Jak poznáte, že je váš měřič přesný?

Zdroj: Youtube

Měřicí rozsah

Rozsah měření pro minerály je 0,1 až 15 % a pro dřevo 6 až 100 %. Tyto rozsahy se někdy liší v závislosti na modelu vlhkoměru. Ty levnější samozřejmě poskytují menší rozsahy. Přesnost měření pro beton je ±0,1 % a pro dřevo ±0,2 %. Použití vlhkoměru je snadné, ale nejprve je třeba zadat parametry měření, které jsou specifické pro daný druh dřeva. To lze provést pomocí tabulky, kterou najdete v uživatelské příručce vlhkoměru, nebo je vytištěna na zadní straně přístroje. Dražší vlhkoměry mají zadané parametry pro několik až více než 250 druhů dřeva a několik běžných minerálních materiálů a vy si jen musíte vybrat ten, který chcete testovat. Složitější vlhkoměry měří také vlhkost vzduchu a teplotu vzduchu a materiálu a umí vypočítat tzv. rosný bod, tj. teplotu, při které začíná kondenzovat vodní pára. Některé mají také funkci teploměru vlhkosti, což znamená, že mohou udávat nejnižší teplotu, na kterou se při dané vlhkosti a atmosférickém tlaku může materiál ochladit vypařováním.

Jak zjistit vlhkost betonu

Měřič vlhkosti betonu pomáhá zjistit, zda je potěr suchý a lze položit podlahu, zda jsou vysoušené stěny bez přebytečné vlhkosti nebo zda je omítka dostatečně suchá, aby se dala natřít. Tyto měřiče jsou neinvazivní a nepoškozují materiál. Měření probíhá metodou dielektrické konstanty (princip vysokofrekvenčního měření). Snímač má podobu kovové kuličky, která se přitiskne k povrchu minerálu. Hloubka měření dosahuje 2 cm. I zde se výsledek zobrazí na displeji. Stejně jako u dřeva je třeba před měřením zadat nastavení pro daný typ materiálu pomocí návodu k obsluze přístroje. Některé měřiče vlhkosti betonu (dielektrické) se používají také k měření vlhkosti dřeva.

Půdní tester

Měřič vlhkosti půdy je zařízení navržené k měření množství vody v půdě. Pomáhá zahradníkům a zemědělcům určit, zda je potřeba půdu zalévat, či nikoli. V závislosti na technologii a konstrukci může fungovat několika různými způsoby. Rezistenční měřič má obvykle dva kovové kolíky, které se zasunou do půdy. Zařízení měří odpor mezi kolíky a převede jej na hodnotu vlhkosti. Kapacitní měření využívá principu změny kapacity mezi dvěma elektrodami, když jsou vloženy do půdy. Kapacitní senzory mohou poskytnout rychlé a přesné výsledky, často s menším rizikem poškození nebo koroze než rezistenční senzory. Tenzometrické měření měří napětí vody v půdě. Většina běžně dostupných domácích měřičů vlhkosti půdy využívá rezistenční metodu kvůli jednoduchosti a nízkým nákladům. Profesionálnější zařízení mohou využívat kapacitní nebo tenzometrické metody pro vyšší přesnost.

Zdroj: control.com, wagnermeters.com