Autor: archiv Základním parametrem, podle kterého bychom se měli řídit při výběru vysavačů je filtrace. Filtrační účinnost a způsob filtrace jsou důležité především tehdy, když vybíráme vysavač do domácnosti s alergiky. Zde bohužel nestačí jednoduchý filtr zachycující pouze prach a hrubé nečistoty. Holým neštěstím je pak především vysavač, který nasaje vzduch, který projde útrobami spotřebiče a druhou stranou se spolu s květovým pylem, roztoči, houbovými výtrusy a menšími částečkami prachu dostane ven. Dnes je prakticky nezbytné používat vysavač s několikanásobnou filtrací. Dvě cesty – suchá a mokrá Vysavače se podle způsobu filtrace dělí do dvou základních skupin. Do jedné řadíme podlahové vysavače se suchým vysáváním - ty používají jako filtr prachový papírový nebo plátěný sáček. Do druhé skupiny pak patří vysavače s mokrým vysáváním, kde funkci filtru plní nádoba s vodou. Vysavače díky používaným několikanásobným filtračním systémům dosahují téměř stoprocentní účinnosti. Vyspělé vysavače mají těchto stupňů dokonce sedm. Suché vysávání U suchých vysavačů je na začátku dráhy vzduchu umístěn prachový sáček. Ten zadržuje hrubé nečistoty a prach. Plátěný sáček má tu výhodu, že jej lze použít mnohonásobně. Mnohostěnné papírové sáčky (dvou nebo trojstěnné) jsou však účinnější. Filtrační sáček je základ Autor: archiv Účinnost filtrace zvyšují vstupní a výstupní filtry. Ty jsou často umístěný v praktických kazetách. Vstupní předmotorový filtr z netkaných vláken zachycuje nečistoty a alergeny do velikosti cca 1 mikrometru. Na výstupu jsou dnes nejčastěji používané vysoce účinné elektretové (elektrostatické) mikrofiltry přitahující nejdrobnější elektrostaticky nabité částečky. Špičkou jsou pak výstupní S-filtry označované zkratkou H. E. P. A. (High Efficienty Particulary Air). Jedná se o trojvrstvé filtry, jejichž základní část tvoří textilie složená do harmoniky s filtrační plochou až 1800 cm2. Druhou vrstvu tvoří vlákna na povrchu nosné vrstvy, třetí vrstva absorbuje pachové látky. Výrobci těchto filtrů udávají 99,97% účinnost filtrace částeček do velikosti 0,3 mikrometru. Kvalitní vysavače jsou doplněny mezifiltrem zabraňujícím úniku nečistot vznikajících při chodu motoru (např. uhlíkový prach). Mokré sání Při vysávání s vodním filtrem je nasávaný vzduch přiváděn přímo pod vodní hladinu. Hrubé smáčenlivé nečistoty uvíznou ve vodě. Propustné a polopropustné filtry potom podle volby zachycují nesmáčenlivé nečistoty. Voda zadrží kromě klasických nečistot roztoče i pyly. Vodní filtr je doplněn výstupním elektretovým (elektrostatickým) filtrem nebo filtrem třídy "S" (H.E.P.A). Vysávání do vody je sice náročnější na údržbu (je třeba opláchnout omyvatelné části), pokaždé však máte jistotu čistého filtru. Špičku ve způsobu filtrace tvoří vysavače s kombinací suchého a mokrého vysávání. Zde je v první fázi vzduch nasáván do prachového sáčku a pak přiváděn pod vodní hladinu. Výsledek práce takového systému doplněného "S" filtrem (H.E.P.A) na výstupu je prakticky stoprocentní. Vysavač musí těsnit Autor: archiv Důležitým parametrem doplňujícím filtrační systém je konstrukce vysavače. Netěsnící vysavač způsobí více škody než užitku. Dobře utěsněný musí být především výstupní filtr. V jiném případě se zvířený neočištěný vzduch dostane zpátky do místnosti. Takto se bohužel mohou chovat některé starší typy přístrojů. Údržba filtračního systému Kvalitní vysavače jsou vybaveny mechanickým nebo elektronickým ukazatelem stavu naplnění prachového sáčku. Ten jednak zabrání přetížení motoru, jednak upozorní, že je sáček třeba vyměnit. Plný prachový sáček přestává plnit svou funkci Zde je nutné dávat pozor, aby byl použit prachový sáček doporučovaný výrobcem toho nebo onoho spotřebiče. Na trhu se často objevují sice možná lacinější, nicméně nekvalitní náhražky. Výrobci si v záručních podmínkách vyhrazují, že při použití neoriginálních sáčků nenesou zodpovědnost za správné fungování systému. Výměna filtru Po delší době používání se mohou vstupní a výstupní filtry znečistit. Výrobci vysavačů doporučují proto provést výměnu filtru po naplnění 5 prachových sáčků. Zadní výstupní filtr se doporučuje pak vyměnit cca po 300 hodinách (asi 1 rok) provozu vysavače. Samozřejmě mohou nastat případy, kdy při náročném vysávání dojde k silnému znečištění filtru, nebo přímo k jeho poškození. Tehdy je výměnu filtru třeba provést dříve. -Zelmer-