K tomu abychom mohli začít stavět, potřebujeme nejprve pozemek. Pokud se chystáme stavět a pozemek již máme, máme též za sebou i první krok a o problém méně. V opačném případě by se nám jistě hodilo pár rad, které mohou při tak nelehkém úkolu trochu pomoci. Prvním naším krokem bude nahlédnutí do územního plánu na odboru územního rozvoje okresního nebo obvodního úřadu. Územní plán by měl být závazný a vypracovaný na objednávku urbanisty města nebo obce, též musí být schválený, a to zastupitelstvem. V takovém plánu si můžeme zjistit, zda je s naším pozemkem počítáno jako se stavebním (pro stavbu rodinného domku). V plánu je možné najít i takové informace jako například, zda náš pozemek neleží v nějakém ochranném pásmu či na něj není z nějakého důvodu uvalena stavební uzávěra. Též se z nich dozvíme další omezení (regulativy) jako výškové omezení budovy, uliční čáru, typ střechy, a další a další omezení. Při získávání pozemku je též hodně důležité ověřit si i perspektivní záměry v řešení okolního území, neboť se nyní klidné a tiché místo může do budoucna stát místem, kudy povede např. dálnice. Ještě před tím, než si začneme vybírat pozemek, měli bychom mít alespoň hrubou představu o domě, který si chceme postavit. Při vytváření naší představy nám můžou pomoci v knihách či časopisech o architektuře. Naše představa nemusí být promyšlená do všech technických detailů, bohatě postačí jakási abstraktní, snová vize, které později vdechne život architekt. Dalším krokem při výběru pozemku, by měla být naše představa o něm. Místo, které si vybereme by se nám mělo rozhodně líbit a měli bychom s ním mít něco společného (být s ním nějak ztotožněni). Výrazným faktorem, který nás může oslovit při jeho výběru je například okolní krajina (rovina, hory, pahorkatiny, jezera, řeky, les či výhled na hrad, na město, na kostel, ale i integrita okolní zástavby - řadová zástavba, samostatně stojící rodinné domy, samota, osamělé osady) a další a další. Také musíme dbát na to, aby náš vysněný dům ladil a zapadl do okolního prostředí. Rozhodně pokud chceme nějakou vilku s historizující fasádou neumístíme jí do prostředí, kde jsou domy poněkud modernější s rovnou střechou. Pokud si tedy myslíme, že předcházející podmínky náš pozemek splňuje, tak bychom si měli ještě ověřit, zda má optimální tvar a přiměřenou velikost, aby mohl plnit všechny předpoklady pro realizaci stavby a potom i obytných funkcí. Ta je však limitovaná finančními možnostmi. Jako minimální velikost jsou doporučovány čtyři ary, nejběžnější velikost je však šest až osm arů, ale záleží na typu zástavby. Nezapomínejme na jeden důležitý fakt, že příliš malý pozemek pak působí stísněně a příliš velký se zase špatně udržuje. Při výběru pozemku též dbejme na to, aby nebyl zastíněn okolními domy nebo zelení. Dobré oslunění pozemku se stalo jedním z hlavních kritérií při výstavbě rodinného domu, neboť podmiňuje správné oslunění jednotlivých místností, ale také užitkové zeleně v okolí budovy. Z tohoto hlediska je pak důležitá ohleduplnost sousedů nejen při výstavbě samotné, ale i při výsadbě stromů.