Kritéria výběru pozemku Pořízení vlastního bydlení je většinou záležitostí významnou, a také finančně velmi náročnou. Je proto třeba postupovat s rozmyslem a zvážit všechna pro i proti. A výběr i koupě pozemku mohou být v této záležitosti někdy mnohem složitější než samotná stavba domu. Při rozhodování je třeba brát v úvahu všechny faktory, které mohou ovlivnit nejen hodnotu pozemku, ale i kvalitu našeho bydlení. Jestliže jsme si vybrali lokalitu, kde by měl náš dům stát, prvním kritériem, podle kterého pozemek vybíráme, je velikost domu, od níž se odvíjí i minimální rozloha, jakou by pozemek měl mít. Dalším kritériem je cena, která závisí na umístění pozemku, jeho dostupnosti a vybavenosti, pokud jde o inženýrské sítě. Zanedbatelná není ani takzvaná občanská vybavenost, případně vzdálenost nejbližší lokality, kde je škola a školka, pokud je potřebujeme, lékař, úřady a obchody. Ve městě jsou obvykle ceny mnohem vyšší než na venkově. Je třeba mít ale na paměti, že velmi levný pozemek v jakékoli lokalitě neznamená vždy výhodnou koupi. Čeho se vyvarovat

Než se pustíme do vyřizování koupě pozemku, je nutné zjistit o něm podrobnější informace. Na katastru se dozvíme, zda není pozemek zatížen zástavními právy, případně jestli na něm váznou věcná břemena a podobně. Poté si na obecním úřadě ověříme, zda je daný pozemek určen podle územního plánu k výstavbě rodinných domů, a ne například pro veřejnou zeleň, případně zda není v dané lokalitě vyhlášena stavební uzávěra. Další nezbytností je příjezdová cesta k domu a její napojení na hlavní dopravní komunikaci v místě. Těžkosti by mohly nastat i v případě, že pozemek zasahuje do ochranného pásma, nejčastěji může jít o vodní zdroj, chráněný biotop, plynovod, vysoké napětí, železnici a podobně. Pod povrchem Jestliže je pozemek z úředního hlediska v pořádku a navíc jsme okouzleni místem i atmosférou, mohli bychom mít napůl vyhráno. Ovšem aby nám budoucí bydlení nekazily opravdu žádné problémy, je důležité také vědět, co je pod povrchem. Neboť právě tam vedou životadárné kanály domu, tedy inženýrské sítě. To znamená přívod pitné vody, přípojka na kanalizaci, rozvody elektrické energie, případně telefonní vedení a přívod plynu. Stupeň zasíťování, případně vzdálenost sítí od pozemku, zjistíme také na příslušném úřadě. Výhodou je i znalost geologických podmínek v dané lokalitě, zda je podloží skalnaté, či je tam naopak neúnosná zemina, vysoká hladina spodních vod, vody agresivní či vysoký obsah radonu. Výše zmíněné problémy je možné stavebně vyřešit, je však nutné počítat s tím, že stoupnou finanční náklady na stavbu. Velikost a údržba pozemku Pro výběr stavební parcely je dále důležité, jaký typ domu chceme stavět, zda menší, či větší rodinný dům nebo dokonce dvojdomek, eventuálně takzvanou řadovku. Optimální rozloha pozemku pro řadový domek je okolo tří set metrů čtverečních s šířkou nejméně devět metrů. Pro výstavbu menších volně stojících domků je minimální rozloha pozemku okolo 600 metrů čtverečních s šířkou nejméně 18 metrů. Velké parcely mají rozlohu minimálně 1000 metrů čtverečních, tam lze již postavit i dům větších rozměrů, případně dvojdům. U volně stojících domů je nutné dodržovat jejich minimální vzdálenost od hranice pozemku, tedy 3,5 metru na každé straně, ve výjimečných případech 2 metry.

Velikost pozemků je dnes zvláště ve městech či příměstských oblastech značně omezená, na venkově je možné koupit i pozemek větší než s minimálně potřebnou rozlohou.

Malé pozemky, tak oblíbené ještě před nedávnem, jsou výhodné především z hlediska snadnější a rychlejší údržby, nevýhodou je poměrně nízká míra soukromí, neboť sousedy máme „hned za plotem“. Dnes na oblibě opět získávají velké pozemky, které umožňují výstavbu volně stojících domů s velkým zázemím okrasné, případně i užitkové zahrady, a s tím související dostatečnou mírou soukromí. Ani údržba takové zahrady nemusí být v dnešní době velký problém, neboť zahradní technika je dostatečně rozmanitá a výkonná, takže lze bez problémů nejen posekat trávu, zajistit zalévání, ale také sbírat listí, štěpkovat větve a zužitkovat veškerý zahradní odpad. Přesto je nutné u větších parcel zvážit, zda budeme schopni a ochotni takový pozemek udržovat.

Titulní foto: Thinkstockphotos.com