To, že architektonické nápady nemusí vycházet z pera pouze profesionálů, dokládá Jindřich Kodíček, profesionální fotograf a kameraman, kterého napadlo, jak využít nevzhledný prostor pod novým Trojským mostem. Místo, které by museli navštěvovat pravidelně strážníci Městské policie, aby odtud vyhnali bezdomovce, feťáky a zabránili černým skládkám. Tvar podmostních oblouků už dnes připomíná U-rampu pro skateboarding. Tak proč toho nevyužít a nevytvořit v „hluchém“ místě opravdový skatepark? „Myšlenka budování skateparků pod mosty, tedy pod „přírodní“ střechou je velmi oblíbená. Historie těch nejstarších a nejvýznamnějších sportovišť sahá až do sedmdesátých let, kdy vznikl legendární Brooklyn Bangs přímo pod pilíři Brooklynského mostu,“ říká Jindřich Kodíček.

skatepark pod trojským mostem

Přirozená ochrana celého areálu by znamenala možnost téměř celoročního využití. Přitom náklady na výstavbu jsou minimální. Nijak výrazně by se neodklonily od ceny současných stavebních úprav, které pod mostem probíhají.

„Chceme navrhnout takový park, který bude především jednoduchý. Takový, aby dobře sloužil jak zkušeným sportovcům, tak začátečníkům a laikům, které k tomuto místu přivede místní cyklo a bruslařská stezka,“ dodává Jindřich Kodíček. Navíc si uvědomuje, že by se sportoviště v případě zájmu mohlo rozrůst o další zájmové aktivity, jako je například lezecká stěna, která by zde mohla být zrealizována s opravdu minimálními náklady, nebo venkovní posilovna.

DNes využívají lidé na inline brislích a skateboardech kdejakou betonovou plochu, kde ohrožují jak sebe, tak i okolí Autor: Oficiální zdroj DNes využívají lidé na inline brislích a skateboardech kdejakou betonovou plochu, kde ohrožují jak sebe, tak i okolíAutor: Oficiální zdroj

V současné době již proběhly první schůzky s představiteli zainteresovaných stran, například se starostou Městské části Praha-Troja či s odborem pro plánování a rozvoj hlavního města Prahy při jeho magistrátu. Všichni vidí nápad jako velmi zajímavý, ale od nápadu k realizaci je bohužel ještě dlouhá cesta.

Proto můžete i vy podpořit celý projekt na facebookových stránkách www.facebook.com/ChcemeskateparkpodTrojskymmostem/.