Výdaje průměrné domácnosti na bydlení vzrostly mezi roky 1990 a 2003 v přepočtu na osobu téměř osminásobně, prudce se zvyšovaly zejména do roku 1998. Zároveň se zvětšily rozdíly mezi sociálními skupinami. Nejméně ze svých čistých příjmů vydávaly na bydlení domácnosti zemědělců, nejvíce důchodci. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Český statistický úřad.

Člen průměrné domácnosti vydal v roce 2003 na bydlení zhruba 16.650 Kč, což představuje 18,2 procenta z jeho celkových čistých vydání. O deset let dříve to byla částka přibližně 5620 korun, která z čistých vydání představovala 13,8 procenta. V roce 1990 činil podíl výdajů na bydlení necelých 11 procent.

Výrazně se liší vydání v jednotlivých sociálních skupinách. Nejméně na bydlení vydává člen domácnosti zemědělců; v roce 2003 utratil 11.970 korun. Naproti tomu důchodce za bydlení vydal 22.320 Kč.

V celkových výdajích na bydlení mají největší podíl náklady na elektřinu a plyn, jejichž objem na osobu v průměrné domácnosti se mezi roky 1995 a 2003 zvýšil více než trojnásobně. Nižší podíl pak podle ČSÚ mají výdaje na nájemné a ostatní služby související s bytem. Ve stejném období se zvýšily 2,6krát. Významnou nákladovou položkou bydlení zůstávají výdaje na topení a teplou vodu. Objem těchto výdajů vzrost nejméně, a to o 65 procent.

Největší rozdíly ve výdajích na bydlení mezi sociálními skupinami jsou v nájemném, zjistil ČSÚ. Průměrné vydání domácnosti na nájemné činilo v roce 2003 zhruba 3600 korun. Člen domácnosti zemědělců vydal na tyto účely pouze 990 korun, zatímco důchodce přes 5000 Kč. Absolutní rozdíl mezi těmito skupinami tak činí přes 4000 Kč, což je ve srovnání s rokem 1993 třikrát víc.

Výdaje na bydlení rostly z čistých vydání průměrné domácnosti v uplynulých 13 letech podle statistiků nejrychleji. Prudce se zvyšovaly zejména do roku 1998, poté se začal růst zpomalovat. "Podíl výdajů na bydlení přesáhl v roce 2002 pětinu čistých vydání domácností," uvádí ČSÚ. V roce 2003 byl objem těchto výdajů na osobu v průměrné domácnosti vyšší než výdaje na potraviny a nealkoholické nápoje.

Výdaje domácností na nájemné, bydlení, vodu, elektřinu a plyn v roce 2003 dosáhly 301,6 miliardy korun. Z celkových výdajů na spotřebu domácností to představovalo 23,5 procenta. Ve srovnání s rokem 1995 byl tento objem vyšší o 145,2 miliardy korun, tedy o 90 procent. -čtk-