Společnost CENTRAL GROUP vyhlásila soutěž pro studenty oborů architektury a pozemní stavby s tématem Bytový dům pro 21. století. „Posláním soutěže je nalézt zajímavou koncepci architektonického řešení odpovídající začátku 21. století,“ řekla vedoucí architektka společnosti CENTRAL GROUP a členka hodnotící poroty Eva Koláčková.

Soutěž je anonymní a probíhá v jednom kole. Je určena pro studenty bakalářského a magisterského studia v oboru architektura a pozemní stavby. Zadáním soutěže je zpracování návrhu nízkopodlažního bytového domu (do 4. NP.) situovaného v rovině s podzemním parkováním. Každý účastník může předložit až tři originální návrhy zpracované v souladu s příslušnými stavebně-technickými předpisy. Letošní výzva navazuje na soutěž uskutečněnou v loňském roce, jejíž tématem bylo navržení rodinného domu pro 21. století. Ta se setkala s velkým a příznivým ohlasem a její výsledky přinesly mnoho zajímavých návrhů.

Uzávěrka soutěže je 15. ledna 2007. Výsledky budou vyhlášeny 8. února 2007 v Obecním domě v Praze. Vítězný návrh získá finanční odměnu ve výši 100 000 Kč, druhý a třetí pak 50 000 Kč a 25 000 Kč. Podrobnější informace naleznete na internetových stránkách www.central-group.cz