Kalø je něco jako hrad Bezděz pro Čechy. Je to slavný hrad, který byl založen v roce 1313 králem Erikem VI. Patří nezpochybnitelně do dánských dějin a jeho historická hodnota je nad i pod zemí. Jde o ohromné archeologické naleziště i ruiny hradu, kde nejvyšší částí je zbytek třípodlažní věže. Dánsko celou oblast přísně chrání, a to jako kulturní, tak i archeologickou a přírodní památku. A teď je do toho všeho postaveno něco, co bychom nazvali moderním pojetím perspektivismu.

Foto: MAP Architects Autor: Oficiální zdroj Foto: MAP ArchitectsAutor: Oficiální zdroj

Foto: MAP Architects Autor: Oficiální zdroj Foto: MAP ArchitectsAutor: Oficiální zdroj

Do věže bylo totiž vestavěno schodiště, které se klikatě proplétá středem stavby až k vrcholu a na dvou místech bývalých oken vystupuje ven v malých vyhlídkách. Vše je provedeno v oceli a dřevu. Dovedete si něco takového představit v Čechách? Něco takového by určitě památkáři neschválili. V Dánsku to ale jde.

Foto: MAP Architects Autor: Oficiální zdroj Foto: MAP ArchitectsAutor: Oficiální zdroj

MAP Architects totiž vytvořili schodiště na základě kompletního 3D mapování celé stavby. Každá cihla je tu přesně zaznamenána na své pozici. Vznikl trojrozměrný model, do kterého pak architekti vpravili schodiště. Schodiště vytvořené tak, aby se volně vznášelo vzhůru, poskytovalo perfektní výhled na historii, archeologické naleziště i detaily zdi. Schodiště, které nemá hluchá místa, je plynulé i přes nestejné výšky jednotlivých pater. Aby bylo ovlivněno místo co nejméně, jsou schody opřeny ke zdivu jen ve čtyřech kotvách.

Konstrukce schodiště je ocelová s protikorozním nástřikem. Následně je obložená jasanovým, tepelně ošetřeným dřevem, takže i bez natírání by tohle dřevo mělo v tvrdých severských podmínkách sloužit šedesát let. Vše bylo připraveno už dopředu a na místo sedm sestavených celků vsunul jeřáb.

Nikdo se tedy nemůže divit, že celá tahle na pohled jednoduchá konstrukce má nominaci na cenu Mies van der Rohe Award 2017, což je jakýsi celosvětový architektonický Oscar.

Foto: MAP Architects Autor: Oficiální zdroj Foto: MAP ArchitectsAutor: Oficiální zdroj

Foto: MAP Architects Autor: Oficiální zdroj Foto: MAP ArchitectsAutor: Oficiální zdroj