Generální ředitel Raiffeisen stavební spořitelny Mgr. Kurt Matouschek: Nabízíme výhodné úvěry za bezkonkurenčních podmínek Raiffeisen stavební spořitelna v letošním roce zahájila ofenzivní úvěrovou politiku. Co to konkrétně znamená? To se týká především změn podmínek pro poskytování úvěrů, zajištění služeb, které s tím souvisejí, a změn poplatků a úrokových sazeb. Od začátku roku 2001 jsme upustili od poplatku za poskytnutí úvěrů a zatraktivnili jejich zajištění. Výrazně jsme také zjednodušili podmínky pro poskytování úvěrů zavedením tzv. netto podmínky, kterou jsme odstranili poněkud komplikovaný propočet sazeb s pomocí ukazatele zhodnocení. A současně jsme dále zvýraznili naše mimořádně dobré úvěrové možnosti tím, že velmi přehledně a transparentně prezentujeme naše úrokové sazby. Ty nyní představují u překlenovacích úvěrů při naspoření 50 % vlastních prostředků 7,9 procenta, při 35 % 8,9 procenta a při 20 % vlastních prostředků 9,9 procenta netto podmínky. Pro úplnost bych rád dodal, že se nemění podmínky loni zavedené neměnné splátky, která je pro svoji výhodnou formu splácení v neměnné výši a v delším časovém horizontu našimi úvěrovými klienty stále více využívána. Co budou tyto nové podmínky znamenat v praxi? Nová úvěrová metodika by měla přispět k tomu, aby získání úvěrů bylo jednodušší a bylo spojeno s menšími administrativními náklady. V praxi to znamená hodně detailních usnadnění podkladů, které nám klient musí předložit, a ulehčení podmínek pro vyplácení peněz. Při této naší snaze chceme využívat dosavadních zkušeností s klienty z poskytování úvěrů se zřetelem na jejich potřeby. Náš úvěrový odborník bude v každém okrese poskytovat kvalitní poradenství s ohledem na individuální potřeby klienta. Zatraktivnili jsme i naše speciální úvěrové programy, co se týká privatizace, plynofikace, projektů bytové výstavby a podobně. Raiffeisen stavební spořitelna očekává i v roce 2001 vzhledem k dobrým podmínkám na trhu stavebního spoření zvyšování počtu nových klientů. V tomto roce také budeme investovat do nejnovějšího technického vybavení, abychom dále rozšířili svoji nabídku. Už nyní je možné prostřednictvím internetu požádat elektronicky u RSTS o úvěr a tuto nabídku chceme dále rozšířit. Od nového roku zatím zdarma mají naši klienti rovněž možnost dostávat prostřednictvím systému SMS údaje o své smlouvě. V České republice pracujete už několik let a jistě dobře znáte zdejší prostředí stavebního spoření. Jak byste je charakterizoval a jaký vidíte jeho potenciál do příštích let? Současná situace na trhu stavebního spoření v České republice je srovnatelná se situací v Rakousku v minulých letech. S tím rozdílem, že zdejší vývoj stavebního spoření probíhá mnohem rychleji. Důvodů, proč stále více občanů vstupuje do systému stavebního spoření, je několik. Především stavební spoření poskytuje nejlepší podmínky pro financování bytové výstavby a výnos smluv o stavebním spoření je několikanásobně vyšší než u jiných finančních produktů. Podle mého názoru se na této situaci nic nezmění ani v nejbližší budoucnosti až na tu okolnost, že čím dál více klientů bude žádat o úvěry. Jak byste stručně postihl postavení RSTS na našem trhu stavebního spoření? Raiffeisen stavební spořitelna není spojena s žádnou velkou bankou, sama si v České republice vybudovala svoji strukturu, aby mohla svým klientům poskytovat optimální servis. Produkty RSTS, pracovní postupy a programy pro automatické zpracování dat jsou našimi pracovníky neustále zdokonalovány. To je naše strategická obchodní výhoda, kterou chceme v budoucnu ještě více využít. Jsme středně velkou stavební spořitelnou. To znamená, že jsme dost velcí na to, abychom měli dobrou organizaci, ale ne příliš velcí na to, abychom nemohli poskytovat svým klientům kvalitní individuální péči. Konkrétně v příštích dvou letech chceme vklady stavebního spoření zdvojnásobit a poskytnuté úvěry ztrojnásobit. - tvůj dům ve spolupráci s Raiffeisen stavební spořitelnou -