Chlor

Výhody

nízké provozní náklady

běžné dávkovače

jednoduché použití

dlouhé trvání dezinfekčního účinku

vytváří reziduum

Nevýhody

vznik THM – nežádoucí pro lidský organismus

účinnost závislá na pH

ztrácí účinnost skladováním

zvyšuje pH

odbarvuje fólie

zápach vody

dráždí oči a sliznici

nemá algicidní účinek

je korozivní

Ozón

Výhody

výroba na místě

silný oxidační a dezinfekční účinek

odstranění pachů a nežádoucích produktů

snadné provozní měření

vysoce ekologická technologie

nevznikají nežádoucí vedlejší produkty

Nevýhody

použití jen s jiným dezinfekčním činidlem (chlor, polymer)

nevytváří reziduum – možnost sekundární kontaminace

zvýšená bezpečnostní opatření

nemůže být přímo v bazénu kvůli vysoké toxicitě

nízký poločas rozpadu

slabá rozpustnost ve vodě

vyšší provozní náklady

UV záření

Výhody

spolehlivý dezinfekční účinek

jednoduché provedení

nemůže dojít k předávkování dezinfekčním činidlem

odbourává vázaný chlor

nemění vlastnosti vody – chuť, zápach

nedráždí oči a ani sliznici

nevznikají nežádoucí vedlejší produkty

nízké provozní náklady

snížení spotřeby bazénové chemie

Nevýhody

stárnutím UV lampy ztrácí účinnost

citlivost na změny složení vody

likvidace mikrobů pouze v místě kontaktu kapaliny s UV paprsky

nemá reziduální účinek

nutná kombinace s jiným dezinfekčním činidlem (chlor, polymer)

vstupní náklady na technologii

Elektrolýza vody ("solnička")

Výhody

výroba na místě

snadná a bezpečná manipulace

nevyžaduje další chemikálie na dezinfekci

nevznikají zbytky vázaného chloru

nepatrná slaná příchuť – pozitivní vliv na pokožku

snižuje zápach a nedráždí oči

Nevýhody

vyšší pořizovací náklady

agresivní ke kovovým stavebním konstrukcím a vzduchotechnice

pomalá reakce

musí se hlídat pH

nemá algicidní účinek

Polymer

Výhody

bez zápachu

vynikající fungicidní, virucidní a algicidní účinek

má reziduum

nedráždí pokožku

nepoškozuje materiály, není korozivní

snadná manipulace a skladování

bez barvy a zápachu

použití i v bazénu bez filtrace

Nevýhody

nemá oxidační účinek, řeší se přidáním oxidačního činidla na bázi kyslíku

v současné době není možnost automatického měření přítomnosti ve vodě (týká se veřejných bazénů)

vyšší cena než u chlorových preparátů, cca o 30 %

Tento článek jste mohli najít v časopisu Dům&Zahrada 7/16