Co všechno musíte vzít v úvahu, pokud se i jen teoreticky zaobíráte myšlenkou vykopat na své zahradě vlastní studnu? Hlavně se připravte na to, že to nebude levné a nepůjde to možná ani příliš jednoduše. Samozřejmě tušíme, že nelze prostě jen tak na vlastním pozemku vykopat studnu, ale je dobré si přesně zrekapitulovat, co to všechno bude obnášet. Z hlediska různých povolení a úřadování, z hlediska technických možností i z hlediska finančního. Budování studny je především stavba, která jako taková podléhá příslušným ustanovením stavebního zákona. Pro následný odběr vody jsou nutná povolení vodoprávních orgánů. Pro zajímavost - odebírat podzemní vodu z jakékoliv studny vybudované po datu 1. 1. 1955 nelze neomezeně – je pro to potřeba povolení příslušného vodoprávního úřadu. Pokud někdo takovou studnu na pozemku má a povolení z minulých let nevlastní, je povinen o něj neprodleně požádat.

Uvažujeme-li o studni, spočítejme si nejprve, máme-li na ni vůbec na své zahradě místo a požadované podmínky. Nepotřebujete totiž místo jenom na studnu, ale musíte splnit mnoho dalších nařízení pro vzdálenosti od dalších staveb nebo objektů. Studna může být například umístěna nejméně 5 metrů od kanalizačních přípojek nebo žump, ale v závislosti na podloží možná i mnohem dále. Studnu můžeme vykopat nejméně 15 až 30 m od silnice, v určitém nutném odstupu musejí být také případné chlévy s dobytkem a králíkárny.

Pokud máme zahradu dostatečně rozlehlou a vhodné místo na ní je, přemýšlejme o tom, co budeme muset dělat, až studna bude hotová. Důležitá bude pravidelná kontrola kvality vody, o kterou se budeme muset sami starat. Dále také budete muset dbát na ochranu studny a jejího okolí. Největším problémem mnoha studen je to, že nemají předepsané striktní ochranné pásmo, takže často při špatném režimu dochází k jejich znečištění.

Dále se musí po dokončení studny vyspádovat nejbližší okolí a umístit na ně vodotěsnou dlažbu v okruhu asi 2 metrů. Navíc přibližně 10 metrů kolem studny je nezbytné chovat se velmi šetrně k přírodě, opět vzhledem k nebezpečí znečištění vody. V tomto okruhu se nesmí skladovat hnůj a chovat hospodářská zvířata, ale ani používat herbicidy, ničit plevely a ani hnojit květiny a trávník.

Jste si stále jisti, že toto všechno můžete splnit? Pak se teprve pusťte do budování studny. Porovnejte nabídky firem, které studny budují, vydejte se pro povolení na úřady. Čeho všeho si přitom všímat, o tom až příště.

-ag-Foto: www.isifa.com