Autor: archiv Koho už nebaví při záplavě sněhu po chodnících a vjezdové cestě tlačit sněhové hrablo, ale ani do koupě sněhové frézy se mu příliš nechce, může zauvažovat o stálém a pohodlném vylepšení – o elektricky vyhřívaných chodnících. Sněhu a hlavně nebezpečného náledí i rozmoklé břečky se tak navždy zbaví důležitá místa kolem domu: vstup a přístupová cesta od branky, nájezd do garáže, ale i libovolná místa na zahradě – parkovací plochy a zahradní cestičky třeba vedoucí k zahradní kůlně nebo chatce. Místa, která jsou v zimě nejen nepříjemná, ale také nebezpečná, jsou zejména kluzké zahradní schody a chodníky a také namrzlé prudce klesající nájezdy do suterénních garáží. Právě vyhřívání těchto nájezdů přináší zvýšený komfort, příkrý přístup do garáže se stane celoročně bezpečně sjízdným. Totéž platí pro temperování chodníků a nájezdů, které používá osoba na invalidním vozíku.

Elektrické vyhřívání chodníků tedy značně zvyšuje nejen pohodlí, ale také naši bezpečnost. Zlepšení Autor: archiv ocení všichni, ale zejména méně mobilní lidé a senioři. Také s dětským kočárkem je rozdíl vjíždět do domu z rozmoklého sněhu a ze zcela suchého chodníku. Pro pohodlný a hlavně bezpečný přístup k domu v zimním období často postačí instalovat topné kabely jen v nejkritičtějších místech chodníku nebo pěší zóny. V těchto případech je instalace jednoduchá, rychlá a vzhledem k ostatním výhodám, které přináší, ne tak ekonomicky náročná.

Elektrické temperování chodníků a dalších míst provádějí specializované firmy kabelovým topným systémem; topné kabely se zvýšenou mechanickou odolností. Zabudovávají se do betonové desky nebo pískového lože pod finálním povrchem chodníku - z asfaltu, betonové (zámkové) dlažby. Termokabely se pokládají rovnoměrně na čistou podkladní plochu zbavenou všech ostrých předmětů (ostrých Autor: archiv kamenů apod.), které by mohly způsobit jejich poškození. Při jejich pokládce musí být dodržena pravidelná vzdálenost mezi jednotlivými smyčkami kabelu, ta musí být shodná se šířkou smyček.

A jak se celý systém ovládá? Nejlevnější a nejjednodušší je to manuálně – prostě „chodníkové topení“ zapneme a zase vypneme. Problém je, že třeba nejsme doma v okamžiku, kdy by systém potřeboval zapnout. Případně neodhadneme vhodný čas zapnutí, takže nám stoupají náklady na elektrickou energii. Ekonomičtější je proto řízení venkovního topného systému automaticky - pomocí termostatu a vlhkostního čidla, kterým lze také systém doplnit.

-ag-Foto: Devi

Související článek:Zimní ochrana okapů a svodů