Postavit dům je vlastně strašně jednoduché. Vše je čirá matematika. Na kvádr o rozměrech X x Y x Z potřebujete tolik cihel, na trámy tolik dřeva, na střechu tolik krytiny. Projekt by měl na takové propočítávání pamatovat. Projektant vám tedy může dodat takzvaný výkaz výměr, tu nejzákladnější část celé stavby. „Tento dokument obsahuje veškeré soupisy materiálů a montážních prací, které budete v každé části stavby potřebovat. Je zde rozepsáno například množství a počet nosníků, typy a počty dveří nebo i objemy lepidel či spárovacích hmot, vše v měrných jednotkách (m³, m², m, kusy, kg, t, případně hodiny),“ vysvětluje Tomáš Rozsíval, ředitel společnosti G SERVIS CZ, která se specializuje na projekty rodinných domů a veškerou dokumentaci s tím spojenou. Výkaz výměr je tedy slepý dokument s materiály, množstvím a doporučenými výrobky, které jsou praxí odzkoušené pro stavbu vašeho domu, ale také výkaz montážních prací, které se stavbou určitého domu souvisí.

Výkaz výměr vám pomůže hlavně ve vyhledávání té správné stavební firmy. Můžete poptat například pět různých společností, kterým předložíte kopie výkazu výměr, a oni vám vše nacení. Podle toho si pak lehce porovnáte jejich cenové nabídky.

O krůček dál

Další neméně důležitý dokument je položkový rozpočet. „Jedná se vlastně o výkaz výměr, který je doplněný o aktuální ceny. Využít ho můžete jako kontrolní listinu, podle níž můžete porovnat ocenění prací a dodávek od poptaných dodavatelů a firem. V neposlední řadě ho využijete jako dokument k žádosti o financování hypotečním úvěrem,“ doplňuje Tomáš Rozsíval.

Výkaz výměr není standardní součástí projektové dokumentace. Je to z toho důvodu, že někdo chce stavět svépomocí, nebo již dopředu ví, kdo bude jeho nový dům realizovat. Z toho důvodu je nutné výkaz výměr a položkový rozpočet stavby objednat zvlášť. Jeho dodání je do 10 pracovních dnů od objednání. Výkaz výměr obsahuje položky, jako například:

  • zemní práce (sejmutí ornice s vodorovným přemístěním, hloubení šachet apod.)
  • základy (beton základových konstrukcí a zdí)
  • úpravy vnějších povrchů (vnější omítka stěn, penetrační nátěr v m²)
  • vnitřní vybavení domu (centrální vysavač, rozpis interiérových dveří včetně jejich modelu a způsobu otevírání, kování, typy oken…)

Kvalitní dodavatel projektové dokumentace vám po vašem zájmu automaticky předloží vzorový výkaz výměr a položkový rozpočet. A zároveň vše vysvětlí a vy můžete se stavebními firmami jednat beze strachu, že nebudete něčemu rozumět.

Stanovení správného rozpočtu stavby domu je velice důležitým krokem při celkovém plánování. Usnadněte si tedy vaši práci výkazem výměr a položkovým rozpočtem. Vše budete mít předem písemně a nic vás nepřekvapí.

Titulní foto: Thinkstockphotos.com