Máme majitele s domem o tepelné ztrátě 5 kW. Získal dvě nabídky od firem, které se zabývají instalací tepelných čerpadel. Ovšem tyto nabídky kopírují to, co jsme psali výše. Jedna navrhuje tepelné čerpadlo vzduch voda na hodnotu výkonu 0,81 x tepelná ztráta. Výhodou je stálé mazání kompresoru a nižší zatěžování stop/starty, protože čerpadlo poběží prakticky neustále. Takže výkon TČ je 4 kW.

Druhý nabídl výkon 8 kW s tím, že TČ bude mít výkonovou rezervu, lepší funkci při velmi nízkých teplotách a nižší hluk. Kde je pravda? Poslali jsme dotaz do firmy Acond, která se navrhováním, vývojem a instalacemi tepelných čerpadel zabývá. Jakub Tykal, obchodní a marketingový ředitel společnosti, nám vlastně odpověď shrnul, ale správný výsledek nedal. Ona totiž ta jediná univerzálně správná verze neexistuje.


„Navržené tepelné čerpadlo poběží nonstop pouze při teplotách cca -7 °C a nižších. Lze předpokládat i pomocný ohřev pomocí topné tyče, nicméně hodin, kdy bude čerpadlo nedostatečně výkonné, je v roce poměrně málo. Záleží ovšem samozřejmě na lokalitě. Větší čerpadlo patrně pomoc topné tyče potřebovat nebude, nicméně jeho pořízení bude nesporně dražší. Při vyšších venkovních teplotách se bude často vypínat, protože nedokáže snížit svůj výkon na aktuálně malý požadavek domu. V zásadě to tedy znamená, že menší čerpadlo přinese nižší pořizovací cenu, ale pravděpodobně o něco vyšší provozní náklady. Větší čerpadlo bude patrně nákladnější při pořízení, ale částka za jeho provoz bude nižší. Záleží ovšem také na energetické účinnosti zařízení, která v podstatě říká, kolik tepla čerpadlo dokáže vyrobit při odběru 1 kW ze sítě. Čím tedy bude účinnost vyšší, tím lépe.“