Firma Elios Lighting přivedla na trh systém Luxmate, který poskytuje řadu nových možností, jak ovládat nejen osvětlení, ale i další spotřebiče. V počítači je možné nastavit automatické rozsvícení světla, zatažení žaluzií, nebo spuštění hudby. Ovládání je možné běžnými nástěnnými spínači a tlačítky, dálkovým infraovladačem, nástěnným ovladačem s několika funkcemi, dotykovým panelem nebo pomocí osobního počítače. Cena se podle složitosti systému pohybuje od desítek po stovky tisíc korun. Podobné služby nabízí i firma Lutron, kterou u nás zastupuje Uni Light. Zákazník si může vybrat od řízení osvětlení celého bytu pomocí centrálního modulu, ale i řízení osvětlení celého domu napojené na počítač. Software pracuje v systému Windows. Program přizpůsobí světelný režim domu podle polohy stavby, doby východu nebo západu slunce. Zajímavá informace pro nejbližší dobu je, že přechod ze zimního času na letní reflektuje automaticky. Osvětlení může být napojeno i na bezpečnostní systém - má jej doma mimochodem i sám Bill Gates! - OS -