V nabídkách realitních kanceláří, ale i v soukromých inzerátech se čas od času objeví k prodeji báječná nemovitost za podezřele příznivou cenu. Jestliže vás zdánlivě nereálná cena rovnou neodradí, můžete se „záhadě“ pokusit přijít na kloub sami. Užitečnou pomůckou vám k tomu může být výpis z katastru nemovitostí. V předchozím dílu seriálu Neznámý a užitečný katastr nemovitostí jsme se zabývali hlavními úkoly katastrálních úřadů a tím, k čemu všemu nám vlastně mohou být dobré. Jedna z důležitých funkcí je poskytování informací z databáze všech staveb a pozemků v České republice, tedy z katastru nemovitostí. Katastr nemovitostí obsahuje veřejné informace, což znamená, že o výpis z katastru může požádat kdokoliv a může mu být odmítnut pouze v případě, že by byl v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů. Výpis lze žádat osobně na příslušném katastrálním úřadě a nebo písemně, prostřednictvím pošty. Záleží také na tom, o jaké informace z katastru máte zájem. Pokud si například chcete pouze pro vlastní potřebu ověřit, kdo je vlastníkem sousedního pozemku, a spokojíte se se správnou, leč úředně nepotvrzenou informací, bude stačit, když se dostavíte v úředních hodinách na katastrální úřad, do katastru nemovitostí sami nahlédnete a žádanou informaci si opíšete. Tato služba je poskytována zcela zdarma a každý katastrální úřad by měl být schopen poskytnout informace o nemovitostech v celé ČR. Pokud však chcete něco zjistit se stoprocentní jistotou, případně potřebujete-li informace k nějakému oficiálnímu účelu, bude třeba, abyste požádali o výpis z katastru, který má charakter veřejné listiny a zobrazuje tedy úředně potvrzený stav. Tyto výpisy poskytují katastrální úřady pouze o nemovitostech ve svých katastrálních územích. Opět je můžete získat při osobní návštěvě, většinou na počkání, nebo poštou. Je zřejmé, že při žádosti o výpis musíte udat některé identifikační údaje nemovitosti, jako je např. katastrální území, číslo popisné, evidenční číslo, parcelní číslo apod. Výpis z katastru je zpoplatněn, za standardní výpis obsahující méně než 20 parcel zaplatíte 100 Kč (případně kolek stejné hodnoty). Za každých dalších započatých 20 parcel si budete muset připlatit další stokorunu. Jak výpis z katastru nemovitostí vypadá? Každý „klasický“ výpis, jinak také list vlastnictví, by se měl skládat z šesti základních částí A až F, měl by být opatřen razítkem úřadu, podpisem odpovědného pracovníka a orazítkovaným kolkem. Také by zde samozřejmě mělo být uvedeno datum a čas vyhotovení a identifikační údaje příslušného katastrálního úřadu. V části A jsou uvedeny údaje o vlastnících nemovitosti a jiných oprávněných osobách, které s nemovitostí nakládají. Jsou zde také uvedeny případné podíly spoluvlastníků. Část B je vyhrazena pro identifikační údaje o nemovitosti – u pozemků zde tedy najdeme parcelní čísla, výměry, druhy pozemku (např. typ zastavěná plocha a nádvoří, lesní pozemek apod.), způsoby využití a případné způsoby ochrany (např. chráněná krajinná oblast); u budov se zde pak uvádí typ budovy, část obce a číslo popisné, způsob využití (např. bydlení), způsob ochrany (např. památkově chráněno) a poznámka o tom, na jaké parcele je budova postavena. Část C je věnována různým možným omezením vlastnického práva k nemovitosti. Tato část proto bude pro zájemce o koupi nemovitosti hned po údajích o vlastníkovi nejdůležitější. Zde jsou totiž zapsána všechna zástavní práva, předkupní práva a věcná břemena, která se k nemovitosti váží. V této části se dovíte, ve prospěch koho je dané právo či břemeno uplatňováno a podle jaké listiny (smlouvy). Právě tyto informace vám také mohou objasnit, proč je daná nemovitost prodávána hluboko pod cenou a proč byste se měli mít při vyjednávání o koupi na pozoru (na druhou stranu, pokud např. na nemovitosti vázne hypotéka, nemusí to pro vás ještě být překážka – více se můžete dočíst v článcích Prodej nemovitosti zatížené hypotékou I. a II.). V části D mohou být uvedeny další zápisy, jako např. poznámky, zda neexistují nějaké nejasnosti ohledně vlastnictví nemovitosti, jestli se zrovna u soudu neřeší spor, jehož předmětem je právě tato nemovitost apod. Část E obsahuje údaje o nabývacích titulech a jiných podkladech zápisu do katastru, jsou zde vyjmenovány listiny, na jejichž základě vznikla uvedená práva (např. kupní smlouva, darovací smlouva apod.). Část F je vyhrazena pro případné uvedení vztahu bonitovaných půdně ekologických jednotek k parcelám. Velmi důležitou poznámkou na výpisu může být písmeno „P“, které značí, že na danou nemovitost byla vložena tzv. plomba. To znamená, že byl podán návrh na vklad nějakého práva – buď vlastnického, zástavního, předkupního nebo dalších – a že zde tedy probíhá nějaké řízení. V případě, že podobnou nemovitost chcete koupit, mělo by to pro vás být velmi zásadní varování. Je např. možné, že dosavadní majitel již nemovitost jednou prodal nebo si na ni nedávno půjčil peníze. Existuje také možnost dálkového přístupu k datům katastru nemovitostí pomocí internetu, ovšem tato služba je samozřejmě placená a vyžaduje předchozí zřízení zákaznického účtu u Zeměměřického úřadu. Údaje získané touto cestou by měly být aktuální, protože změny jsou prováděny on-line a měly by se dostat do centrální databáze nejpozději s dvouhodinovým zpožděním (pokud samozřejmě nedojde k technické závadě). Vzhledem k tomuto drobnému omezení jsou výstupy z internetu považovány za pouze informativní. Dálkový přístup do katastru nemovitostí se hodí spíše pro realitní kanceláře a další subjekty, které výpisy z katastru potřebují často. Rozsáhlejšímu odběru dat odpovídá i požadovaná záloha při zřizování účtu, činí totiž minimálně 2000 Kč. Po složení této zálohy bude za každou, byť jen započatou stranu A4 zobrazenou na počítači zaregistrovaného klienta (nezáleží na tom, zda si ji nakonec také vytiskne) účtováno 50 Kč. Aktuální a potvrzené výpisy z katastru nemovitostí by pro vás měly být základním podkladem především při rozhodování o koupi nemovitosti. Dovíte se zde všechny vlastnické a právní poměry a nemělo by se vám stát, že koupíte rodinný domek od člověka, kterému vůbec nepatřil, nebo že až při stěhování zjistíte, že domek bude brzy zabaven bankou, protože na něm vázla hypotéka, kterou původní majitel nesplácel. Velmi obezřetný pak člověk musí být i při placení kupní ceny a při zápisu svého nově nabytého vlastnického práva ke koupené nemovitosti do katastru. O tom ovšem zase v příštím dílu našeho seriálu. -si-


Předchozí díl seriálu: Neznámý a užitečný katastr nemovitostí