Co se děje v případě zablokovaného bankovního účtu jednočlenné domácnosti? Banka vydá dlužníkovi zákonem danou částku. Kolik činí? Možná se vám zdá, že tyto otázky ani téma exekucí nejsou přímo spojené s bydlením, přesto jde o záležitosti, které se velmi snadno mohou dotknout kohokoli z nás. Proto je dobré mít aktuální informace o změnách, které můžou ovlivnit i vaši domácnost.

"Jednorázová výplata dvojnásobku životního minima bankou slouží jako pomoc dlužníkovi, aby nezůstal úplně bez peněz a překlenul dobu, než si zařídí příjem financí jinou cestou než zasíláním na bankovní účet."

Zablokovaný účet a jednočlenná domácnost

Mnoho rodin se skládá z jednoho dospělého a dítěte nebo dětí. Pokud je samoživiteli (samoživitelce) exekučně zablokován účet, banka mu z něj měsíčně vydá pouze dvojnásobek životního minima. A to bez ohledu na děti. Jen pokud by měl exekuci ve formě srážek ze mzdy, dítě se zohledňuje. Z exekučně zablokovaného účtu dlužník jednorázově (tedy jednou po dobu trvání exekuce) dostane na základě paragrafu 304b Občanského soudního řádu pouze 6820,- Kč. Což je dvojnásobek životního minima jednotlivce, které činí 3410,- Kč.

ZDE SI PŘEČTĚTE NOVINKY V EXEKUCÍCH NA ROK 2013

Peníze dlužníkovi banka vyplatí při splnění dvou podmínek: tyto finance v okamžiku žádosti musí na účtě být (musely tam být někým poslány). A současně musí být na účtu deponovány, tedy nesměly být již zaslány bankou věřiteli (exekutorovi). Přitom všem se nijak nezkoumá původ peněz – tedy zda je to platba za odvedenou práci, alimenty a podobně.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Do banky spěchat

Dlužník se tedy musí vydat do banky včas, v době, kdy mu očekávané finance na účet přišly, aby je banka ještě na jeho účtu měla k dispozici. Jistou výhodou v tomto směru pro dlužníka je, že dokud exekuce nenabude právní moci, banka finance odeslat exekutorovi nemůže, ale zadržuje je: jsou na účtu dlužníka zmrazeny až do nabytí právní moci exekučního příkazu. Exekutorovi následně banka sdělí, že dlužníkovi tuto povinnou částku – dvojnásobek životního minima – vyplatila.

TIP: Aby se dlužník v bance vyhnul složitému vysvětlování, doporučuje se přijít s jednoduchou písemnou žádostí. V ní krátce uvede, že žádá o vyplacení životního minima z účtu s exekucí podle par. 304b Občanského soudního řádu, a připojí datum a podpis.

Co může dlužník dělat dále?

Nejlepší je samozřejmě uhradit dluh, načež je mu odblokován účet. Jinak se dluh v závislosti na jeho výši uhradí z příští platby (nebo postupně bude uhrazovat z několika příštích plateb došlých na bankovní účet). To už banka dlužníkovi žádné životní minimum nevyplatí. Vhodné je se o optimálním postupu poradit například v některé bezplatné právní poradně.