Pokud se o instalaci tepelné techniky rozhoduje stavebník (investor do novostavby), při volbě paliva či energie pro vytápění samozřejmě vychází ze svých možností (finančních, časových), nároků na obsluhu, možností obstarání paliv a energií a samozřejmě dle vlastního přesvědčení. Současná nabídka tepelné techniky a možností zajištění dodávky tepla je skutečně široká. K rozhodování o zdroji tepla také přistupujeme v případě, kdy nám náš stávající z různých důvodů nevyhovuje. Může to být vlivem již neopravitelných poškození, zvýšením nároků na komfort obsluhy a provozování otopné soustavy a nebo také technickou a finanční neúnosností provozování stávajícího zařízení (např. snížená účinnost a tím vyšší spotřeba paliva, vysoké náklady na opravu z důvodu poruchovosti a tak dále). Všechny tyto otázky je určitě vhodné detailněji probrat s energetickými poradci. Spotřeba pelet k vytápění Pro názornou ilustraci spotřeby pelet na zajištění topné sezóny a následně potom k odvození nákladů na zajištění dodávky tepla je vhodné si ilustrativně přiblížit spotřebu ostatních paliv v běžných jednotkách. V tabulce budeme přihlížet k výkonovým možnostem automatických kotlů na peletky. Přepokládané roční spotřeby paliv a energií (autor: Lubomír Klobušník)

V tabulce je uvážena oblast s venkovní výpočtovou teplotou -15oC, průměrnou venkovní teplotou během otopného období +3,8oC, průměrnou vnitřní teplotou 19oC, 244 dní, denní doba vytápění 16 hodin. V ceně měrné jednotky zemního plynu a elektrické energie nejsou zahrnuty tzv. stálé platby. Zhodnocení Cena za vytápění dřevními peletkami je v současné době nižší, než za vytápění například zemním plynem. Z níže uvedeného grafu je patrné, že reálné provozní náklady na vyrobenou 1 kWh tepla z pelet jsou nyní cca 0,80 Kč, při uvažované průměrné účinnosti kotle 80 %, výhřevnosti pelet 18,5 MJ/kg a ceně pelet 3,25 Kč/kg. U zemního plynu vychází provozní náklady na 1 kWh tepla vyrobenou ze zemního plynu cca 1,09 Kč, při uvažované průměrné účinnosti kotle 80 %, výhřevnosti zemního plynu 33,4 MJ/m3, průměrné ceně zemního plynu 6,86 Kč/m3. Nižších provozních nákladů u zemního plynu můžeme dosáhnout pouze při použití nízkoteplotních kondenzačních kotlů, kdy 1 kWh vyrobeného tepla nás stojí cca 0,98 Kč. Ceny tepla pro vytápění domácnosti v ČR (leden 2004)
Vzhledem ke komfortu obsluhy, ekologii a jednoduchosti obstarání a přípravy paliva, jsou peletkové kotle vhodnou alternativou k zemnímu plynu, např. v oblastech, které nejsou plynofikovány. Klasická tuhá paliva nám sice šetří výdaje, ale zase vyžadují při nižší roční účinnosti velké množství naší práce a některé další náklady a rozhodně nejsou tak ekologická. Cena technologie Ačkoliv má každý výrobce odlišné řešení, cenová politika je zhruba stejná a nenajdeme vysloveně levný ani předražený kotel, či krbová kamna na pelety. V uvedeném výkonnostním rozpětí můžete očekávat cenu přibližně od 90 do 110.000 Kč za automatický kotel na pelety včetně DPH, plně automatická krbová kamna na pelety stojí o něco méně a ceny zásobníků 300 až 700 litrů jsou cca od 5 do 10.000 Kč včetně DPH. Je však nutné podotknout, že v plynofikovaných sídlech bychom část nákladů vynaložili na rozvod plynu. Tato skutečnost alespoň částečně stírá cenový handicap peletkového vytápění. -Článek vznikl v redakci časopisu Energie pro Život-
www.ceskaenergetika.com [email protected]"