Okamžité zrušení pracovního poměru je prostředkem, který slouží k ukončení pracovněprávního poměru spíše výjimečně. Skončit v práci okamžitě nemůžete „jen tak“. Ale kdy ano?

Okamžité zrušení pracovního poměru – kdy je možné?

Dostali jste výpověď? Podívejte se, co s sebou vzít na úřad:

Zdroj: Youtube

K okamžitému zrušení pracovního poměru zaměstnancem může dojít ve dvou případech:

  • První důvod je vážné ohrožení zdraví zaměstnance a nemožnost vykonávání dané práce. Na základě lékařského posudku, který byl vydán zařízením závodní preventivní péče, nebo podle rozhodnutí příslušného správního úřadu, který posudek přezkoumává, nemůže dále zaměstnanec práci vykonávat bez ohrožení svého zdraví. Zaměstnavatel má 15 dní na to, aby vám našel vhodnější práci. Když to neudělá, můžete odejít.
  • Okamžitou výpověď můžete dát i v případě, kdy nedostanete svůj plat nebo jeho část do 15 dnů po uplynutí období splatnosti.

Okamžitou výpověď můžete podat jen v případě, kdy vás k tomu nutí váš zdravotní stav, nebo pokud vám zaměstnavatel neplatí to, co by měl. Oba důvody je nutné doložit. Pokud chcete odejít například kvůli nové práci, musíte podat klasickou výpověď ze zaměstnaneckého poměru. V takovém případě si můžete důvody odchodu nechat pro sebe.

Možností je také výpověď dohodou – pokud se vám podaří se svým starým zaměstnavatelem domluvit na datu, kdy skončíte.

Jak podat okamžitou výpověď?

I okamžitou výpověď musíte podat písemně. A to nejpozději do dvou měsíců ode dne, kdy jste se dozvěděli o důvodu pro toto okamžité ukončení pracovního poměru. A nejpozději do jednoho roku ode dne vzniku tohoto důvodu.

A co nějaká náhrada?

Zaměstnanec může dát okamžitou výpověď jen kvůli výše uvedeným důvodům, které jsou způsobeny vnějšími vlivy, které sám neovlivní. I proto vám náleží náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku za dobu, která svou délkou odpovídá výpovědní době. A to i v případě, kdy žádnou nemáte.

Kdy vás může vyhodit zaměstnavatel?

Zaměstnavatel vám může dát okamžitou výpověď v případě, kdy prokáže, že jste porušili pracovní povinnosti zvlášť hrubým způsobem. Dalším důvodem je pravomocné odsouzení pracovníka. Pokud byl pracovník odsouzen za úmyslně spáchaný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok (v tuto chvíli nehraje roli, že to nebylo v práci). Pokud zaměstnanec spáchá úmyslný trestný čin při plnění pracovních úkolů a je odsouzen nejméně k 6 měsícům nepodmíněně, může dostat také výpověď.

Kdo nemůže dostat výpověď na hodinu?

Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem nemůže být vůči těhotné zaměstnankyni, vůči pracovníkovi na mateřské dovolené, nebo se zaměstnancem čerpajícím rodičovskou dovolenou.

Zdroj: finance.cz, epravo.cz, mesec.cz, penize.cz