Zákoník práce zakazuje dát zaměstnancovi výpověď, když se kvůli nemoci nachází v dočasné pracovní neschopnosti.

Kdy vás zákoník práce chrání před výpovědí?

Podívejte se na vaše práva v případě výpovědi:

Zdroj: Youtube

Zákoník práce říká, že výpověď nelze dát zaměstnanci, který je v dočasné pracovní neschopnosti. Dále pak v těchto případech:

 • Při výkonu vojenského cvičení nebo služby v operačním nasazení.
 • V době, po kterou je zaměstnanec uvolněn pro výkon veřejné funkce.
 • V době, kdy je zaměstnanec pracující v noci uznán dočasně nezpůsobilým pro práci v noci.
 • Během poskytování domácí péče nemocnému členovi rodiny a pobírání dlouhodobého ošetřovného.
 • Při péči o nemocné dítě mladší 10 let a pobírání ošetřovného.
 • Během období, kdy je zaměstnankyně těhotná, ale i při čerpání mateřské dovolené. Zaměstnankyně i zaměstnanec během čerpání rodičovské dovolené.

A kdy vás mohou propustit?

Přestože vás v odůvodněných případech během pracovní neschopnosti propusti nemohou, je hned několik situací, během nichž chráněni nejste.

A to například ve chvíli, kdy se do pracovní neschopnosti dostanete úmyslně – třeba kvůli nemocenským dávkám a tomu, abyste nemuseli pracovat. Nebo pokud jste v neschopnosti vlivem události, která se stala v opilosti či při užívání návykových dávek.

Bohužel – zákaz výpovědi platí tehdy, kdy se zaměstnanec stal marodem tak, že simuluje. Může využít svých chronických zdravotních obtíží, lékař jej uzná pracovně neschopným. A to třeba kvůli tomu, aby oddálil blížící se výpověď.

Na které situace se zákaz výpovědi nevztahuje. A to na výpověď danou zaměstnanci:

 • Pro organizační změny dle § 52 písm. a) a b) zákoníku práce (tj. ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část; nebo přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část, v níž zaměstnanec pracuje),
 • z důvodu, kvůli kterému může zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr,
 • pro jiné porušení pracovní kázně podle § 52 písm. g) zákoníku práce,
 • pro porušení režimu práce neschopného zaměstnance, třeba přetahování vycházek, zvlášť hrubým způsobem.

A v jakých případech zaměstnanec chráněn je?

Pokud je zaměstnanec v pracovní neschopnosti, může být částečně chráněn před výpovědí z těchto důvodů:

 • nadbytečnost podle § 52 písm. c) zákoníku práce,
 • zdravotní důvody na straně zaměstnance podle § 52 písm. d) nebo e) zákoníku práce, nesplňování předpokladů pro výkon sjednané práce nebo nesplňování požadavků pro řádný výkon práce podle § 52 písm. f) zákoníku práce.

Co když dostanete výpověď dřív než neschopenku?

Pokud zaměstnanec dostal výpověď před počátkem pracovní neschopnosti tak, že by měla výpovědní lhůta uplynout během toho, co bude doma, tak se doba pracovní neschopnosti do výpovědní lhůty nepočítá. Pracovní poměr skončí až po uplynutí zbývající části výpovědní doby po skončení pracovní neschopnosti. Výjimku může tvořit případ, kdy zaměstnanec řekne zaměstnavateli, že netrvá na prodloužení pracovního poměru.

Může se výpovědní lhůta prodloužit?

Výpovědní doba se prodlužuje, pokud dočasná pracovní neschopnost přesahuje konec výpovědní doby. Běh výpovědní doby je přerušen a začne znovu běžet až po skončení pracovní neschopnosti.

Zdroj: finance.cz, mesec.cz, uradprace.cz