Výpověď pro nadbytečnost není univerzálním výpovědním důvodem, díky němuž se může zaměstnavatel zbavit kohokoliv, kdo se mu už nelíbí. Stejně tak není v pořádku vytvořit fiktivní reorganizaci a důvody, kvůli nimž „nadbytečnost“ vznikne. Co vše se musí stát, aby mohlo dojít k propuštění zaměstnance pro nadbytečnost? A jak se můžete bránit, když je nadbytečnost předstíraná?

Co je výpověď pro nadbytečnost?

Podívejte se, co nikdy neříkat na pracovním pohovoru:

Zdroj: Youtube

Výpovědí pro nadbytečnost zaměstnavatel rozvazuje pracovní poměr se zaměstnancem na základě toho, že pro něj už ve firmě není uplatnění. Zaměstnanec může dostat výpověď ve chvíli, kdy firma zavádí organizační opatření za účelem zefektivnění své činnosti, k dosažení vyšších zisků či zredukovaní výdajů.

O právech i povinnostech zaměstnanců a zaměstnavatelů pojednává zákon č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.

Jaké jsou důvody výpovědi z nadbytečnosti?

Výpověď z nadbytečnosti nemůžete dostat jen tak, když se váš zaměstnavatel rozhodne, že se mu nelíbíte. K výpovědi musí mít prokazatelný důvod. Zaměstnanec se stane nadbytečným ve chvíli, kdy zaměstnavatel rozhodne o změně jeho úkolů, snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivity, o změně technického vybavení. Ale i při jiných organizačních změnách.

Důležitá je zde souvislost mezi danou změnou a zaměstnancovou nadbytečností. Tuto organizační změnu musí zaměstnavatel prokazatelně provést.

Bohužel – toto rozhodnutí nemusí být vydáno písemně, takže se zaměstnanec o této skutečnosti často dozví až z výpovědi.

Když se reguluje personální stav

Zaměstnanec může dostat výpověď pro nadbytečnosti při snižování stavu zaměstnanců. V soukromém sektoru se zaměstnavatel může rozhodnout ušetřit na mzdových nákladech – a tak propouští. Pokud má na jedné pozici více pracovníků, může za účelem ušetření propustit kteréhokoliv z nich.

Rušení pracovních míst

Rušení pracovních míst je dalším důvodem pro výpověď z nadbytečnosti. Pokud se zaměstnavatel rozhodne, že jsou ve firmě pozice, které již nejsou potřebné, může své zaměstnance propustit.

Změna struktury firmy

O skladbě firmy z hlediska profese i kvalifikace rozhoduje zaměstnavatel. A ten může za účelem zefektivnění činnosti, ale i zvýšení tržeb změnit jak organizační, tak i personální strukturu firmy. To znamená, že může být zaměstnanec propuštěn.

Když se ruší část firmy

Pokud zaměstnavatel ruší část podniku a svým zaměstnancům nemůže nabídnout jiné pracovní místo, může dát zaměstnanci výpověď. Obvykle se jedná o rušení poboček a obchodů, které jsou ztrátové.

Odstupné při výpovědi pro nadbytečnost

Zaměstnanec má při výpovědi pro nadbytečnost nárok na odstupné. Z této kompenzace se neplatí odvody na pojistném, takže dostanete více peněz než při běžné výplatě. Odstupné vám bude vyplaceno při nejbližším výplatním termínu.

O výši odstupného rozhoduje počet odpracovaných let u daného zaměstnavatele. Odstupné se stanovuje takto:

  • Pokud zaměstnanec pracoval u zaměstnavatele méně než 1 rok – bude odstupné činit 1 průměrný měsíční plat.
  • Pokud zaměstnanec pracoval u zaměstnavatele 1 až 2 roky – odstupné bude činit 2 průměrně měsíční platy.
  • Pokud zaměstnanec pracoval u zaměstnavatele déle než 2 roky – odstupné bude činit 3 průměrné měsíční platy.

Jaká je výpovědní lhůta při výpovědi z nadbytečnosti?

Při výpovědi z nadbytečnosti vás čeká nejméně 2 měsíce dlouhá výpovědní lhůta. Ta začíná prvním dnem kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, kdy byla výpověď podána. Během výpovědní lhůty chodíte do práce a náleží vám mzda.

Kdy se může situace změnit?

Pokud bude uzavřena dohoda o rozvázání pracovního poměru, znamená to, že se zaměstnavatel domluvil se zaměstnancem na konkrétním termínu ukončení pracovní činnosti. Pokud se uzavře dohoda o rozvázání pracovního poměru pro nadbytečnost, je nutné, aby si zaměstnanec zkontroloval, zda byl uveden skutečný důvod propuštění. Je to nezbytné pro vznik nároku na odstupné.

Kdy nemůžete dostat výpověď pro nadbytečnost

Pokud dostanete výpověď pro nadbytečnost a hned po vás na vaši pozici nastoupí nový zaměstnanec, něco není v pořádku. Pokud by bylo přijetí nového zaměstnance prokazatelně souvislé s organizační změnou, byla by výpověď oprávněná. Pokud zde žádná souvislost není, jde o neoprávněné jednání vašeho zaměstnavatele.

Výpověď nebude oprávněná ani v případě, kdy vás propustí kvůli uzavření vaší pobočky, přičemž kousek od ní bude otevřena pobočka nová – i s novými zaměstnanci.

Kdy přesně můžete být propuštěni?

Zaměstnanec může být propuštěn až v momentě, kdy dojde k účinnosti změn, na základě nichž výpověď dostane. Pokud se to stane dříve, je výpověď neplatná.

Když udělá zaměstnavatel chybu

Pokud zaměstnavatel nepoužije správný důvod pro výpověď, může jej zaměstnanec napadnout žalobou. Spor však může být dlouhý a po celou jeho dobu narůstá nárok zaměstnance na náhradu ušlé mzdy.

Zdroj: zakonyprolidi.cz, dostupnyadvokat.cz, aperio.cz, akpytela.cz