Minerální izolace je tvořena množstvím minerálních vláken, která v sobě zadržují miliony vzduchových bublinek. Takto zachycený vzduch poté působí jako tepelný izolant. Izolace pak zabraňuje úniku tepla a zároveň umožňuje konstrukci domu dýchat.

Minerální izolaci lze v zásadě rozdělit podle původu minerálních vláken na dva typy, kamennou a skelnou. Pro výrobu kamenné izolace se používá čedič, pro skelnou vlnu pak recyklované sklo a křemičitý písek. Jedná se tedy o přírodní a hojné materiály. Vytvoření vlny z kamene nebo skla funguje na podobném principu jako výroba cukrové vaty. Tavenina ze suroviny se pomocí speciálních rotačních zařízení rozvlákní, vznikne čistá skelná vlna, do jejíchž vláken se následně přidávají pojiva. Po jejich aplikaci se vlna vytvrzuje v pecích, kde získává svou pevnost.

Bez formaldehydu

U skelné minerální izolace se zpravidla používají formaldehydové pryskyřice. Výjimku tvoří skelná vlna společnosti Knauf Insulation, která využívá pojivo rostlinného původu. Revoluční ECOSE Technology společnost vyvíjela více než 5 let a po jejím představení získala řadu prestižních světových ocenění. Přítomnost formaldehydu ve vnitřním prostředí budov, kde trávíme většinu svého času, je stále diskutovaným problémem. I když všechny skelné izolace splňují přísné limity na obsah formaldehydu, jsou izolace Knauf Insulation s ECOSE Technology jediné, které neobsahují žádný formaldehyd, fenoly, akryláty, barviva, bělidla a další látky ropného původu.

Ekologie a recyklace

Pokud se nad ekologií zamýšlíte hlouběji, sledujte životní cyklus stavebních materiálů, které chcete pro svůj dům použít. Na trhu sice existuje řada ekologických značek nejrůznějších stavebních výrobků, které se soustředí na jednotlivé aspekty. Ty mohou dobře sloužit marketingovým účelům, ale komplexní přehled o dopadech stavebních materiálů na životní prostředí získáte až z hodnocení celého životního cyklu výrobku. Jedná se o vědecky podloženou a transparentní metodu, která vykazuje jasná čísla. Z hodnocení životního cyklu minerálních izolací vyplývá, že tyto výrobky ušetří několiksetkrát více energie, než je zapotřebí ve všech fázích životního cyklu dohromady. Během životnosti, která se pohybuje kolem padesáti let, ušetří více energie, než kolik bylo potřeba na její výrobu.

Seznamte se se ZDRAVOU IZOLACÍ S ECOSE TECHNOLOGY a možnostmi jejího zakoupení.