Od roku 1993 se každoročně vypisuje Výroční cena Obce architektů Grand Prix při příležitosti Světového dne architektury UIA. Oceňují se architektonická díla, jejichž autorem je český nebo zahraniční architekt a která byla realizována v České republice. Práce posuzuje mezinárodní porota, ve které letos usedli: předseda poroty Zdeněk Zavřel (Nizozemí), Kristiina Peltomaa (Finsko), Valter Bordini (Itálie), J. M. Bahna (Slovenská republika), Milan Hon (Česká republika) a náhradník Kurt Gebauer (česká republika). Do soutěže bylo přihlášeno celkem 138 prací v kategoriích: Novostavba, Rekonstrukce, Interiér, Architektonický design a drobná architektura, Krajinářská architektura a zahradní tvorba, Urbanismus a Výtvarné dílo v architektuře. V každé skupině se uděluje cena a čestné uznání, dále cena pro investora a konečně hlavní cena Grand Prix. Letos byla hlavní cena udělena za Fárův dům (získal cenu také v kategorii rekonstrukce a čestné uznání pro investora) ve Slavonicích. Autory byli ing. arch. Roman Koucký, Šárka Malá a ing. arch. Iveta Chitovová. Nechme však slovo porotě: "Stavba vyjadřuje výjimečný příklad kreativní rekonstrukce při zachování a respektování původního architektonického díla ve složité situaci přestavby. Autoři tu vkládají rurální abstrahované prvky do velkoryse pojatých renesančních prostor, čímž posilují jejich výraz. Při důsledné realizaci se jednotlivé prostory a prvky stávají samostatným výtvarným artefaktem. Tato rekonstrukce je příkladem nekonvenčního novátorského přístupu a inteligentní a citlivé reakce v průběhu realizace interiéru i exteriéru. Ocenili jsme důslednou práci na historickém objektu nejen respektující původní prostory, ale i do detailu vypracované současné prvky architektury, které společně vytvářejí harmonii. Dojem z této realizace podtrhují jednoduché základní materiály." Připomeňme, že slavností udílení cen proběhlo letos 11. května v Betlémské kapli za účasti odborné i laické veřejnosti. -ram-