Typ výsadby vhodný pro vytvoření symetrického záměru s přesně stříhanými živými ploty ohraničujícími jednotlivé celky. Může obsahovat pravidelné záhony, ornamentální skupiny rostlin s využitím omezeného množství tvarů a barev. (Zdroj: Brickell, Ch. a kol.: Velká zahrádkářská encyklopedie. Ikar. 1999, Praha.)