Jak staré jsou tzv. staré odrůdy?

Za staré odrůdy se označují stromy a keře, které se rozšířily nebo úplně vznikly před druhou světovou válkou. Po roce 1945 nastal obrovský rozmach šlechtění, díky němuž vznikla většina současných konvenčních odrůd ovoce. Za krajové odrůdy se pak považují takové, které byly dominantní v rámci určité oblasti a byly zcela vhodné pro její podmínky bez ohledu na roční období. Krajové odrůdy zpravidla nemusejí být vůbec staré. Pokud byla určitá jabloň nebo hrušeň rozšířena pouze v rámci menší oblasti nebo třeba jenom v jedné vesnici, označuje se taková odrůda jako místní nebo lokální. Takové odrůdy postupně vytlačily ty konvenční. V zapadlejších oblastech (Bílých Karpatech, bývalých Sudetech) se ale i tak občas nacházejí staré stromy, které ani odborníci nedokážou odrůdově zařadit.

Proč byly místní a lokální odrůdy vytlačeny?

Místní a lokální odrůdy stromů často nedosahovaly takové kvality jako staré klasické odrůdy, proto se významným způsobem nerozšiřovaly dále, ale naopak byly postupně vytlačeny. Jejich genetický potenciál z hlediska odolnosti vůči škůdcům a chorobám, ale také specifická odolnost vůči místnímu podnebí je jistě předurčovala k lepším výsledkům, proto je škoda, že postupně zanikly.

Jabloň Autor: Shutterstock.com Autor: Shutterstock.com

Mají plody starých odrůd jinou chuť?

Plody starých a krajových odrůd jabloní mají mnohdy zcela jinou a daleko zajímavější chuť než konvenční a novější odrůdy. Někteří znalci dokonce tvrdí, že se jedná o nejlahodnější jablka vůbec. Pokud byste si chtěli některou ze starých odrůd zasadit, podívejte se po Grávštýnské červené, Hvězdnaté renetě, Červeném podzimním kalvilu, Malinové hornokrajské nebo Moravské jaderničce. Všechny tyto odrůdy se zachovaly především díky vynikající chuti plodů, na kterou nedali pěstitelé dopustit a nikdy by ji nevyměnili za dnes běžně prodávané jabloně.

Jabloň Autor: Shutterstock.com Autor: Shutterstock.com

Jaké jsou další výhody starých odrůd?

Už je prověřil čas. Dovedou odolat řadě chorob a škůdců a představují i určité dědictví naší krajiny a našich předků, proto by byla velká škoda, kdyby z našich zahrad vymizely úplně. „V současné době u řady zákazníků vnímám větší příklon ke starým odrůdám stromů, původním keřům, ale také okrasným rostlinám, které pěstovaly i naše babičky. Návrat k lokálnímu a původnímu je určitě vidět napříč rostlinným spektrem i dalšími obory. Ovšem nostalgie rozhodně není jedinou devizou takových odrůd. Staré odrůdy stromů v naší krajině dobře kotví, lépe si hledají vodu i živiny a jejich životnost se počítá na několik desítek let. Stávají se tak skutečně stálou a pevnou součástí každé zahrady,“ potvrzují zkušenosti specialistů na stromy z online zahradnictví Flos.