Do jednoho metru

Ploty s výškou do jednoho metru plní spíše symbolickou funkci a jsou nenápadnou okrasou - nejčastěji v podobě živých plotů. Vyšší bariéra zbytečně zastiňuje užitkovou plochu záhonů a trávník. Majitelé malých zahrádek nebo otevřených předzahrádek uvnitř města proto často volí živý plot právě v této výšce. Živý plot v blízkosti domu by neměl překročit výšku okenní římsy v přízemí.

ČTĚTE TAKÉ:

Méně než metr a půl

O půl metrů vyšší plot již tvoří jasné ohraničení pozemku, ve výhledu však stále nepřekáží. Pokud bude plot rozdělovat pozemek váš a sousedův, dejte si především pozor, aby plot nepřesahoval výšku, kdy by sousedův pozemek zastínil v takové míře, aby mu mohla vzniknout újma. V této výšce můžete v současné době vidět například řadu dřevěných plotů z masivních fošen.

150 - 180 centimetrů

Plot vyšší než metr a půl má již vysokou vymezovací a prostorotvornou funkci, přesto pohled na dům narušit nemusí. Jedná se o pohledovou a současně bezpečnostní bariéru, která by měla potenciálnímu nevítanému návštěvníkovi zabránit před vniknutím.

„Této výšce je přizpůsobena velká část prefabrikovaných plotů, ale i plotů plastových, dřevěných nebo kovaných, jejichž ochranná funkce je posílena okovanými konci či kovanými špičkami, které kromě toho výrazně plní funkci estetickou,” dodal Miloš Němeček ze společnosti Lamark.

Podle odborníků je za ideální výšku plotu možné považovat právě jeden a půl metru, obecně by neměl být vyšší než člověk. Ploty do výšky 1,8 metru, které nehraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi a s veřejným prostranstvím, nevyžadují stavební povolení ani ohlášení, postačí územní souhlas či územní rozhodnutí. Pokud je plot vyšší nebo směřuje do ulice, je ohlášení nezbytné.

Nad 180 centimetrů

Říká se, že vysoké ploty dělají dobré sousedy. Pokud se však rozhodnete pro plot s touto výškou, nároky na náklady realizace stavby i na stabilitu konstrukce porostou. Je také potřeba takto vysoký plot ohlásit na stavebním úřadě. Pokud vám ani tato výška nestačí, je vhodné doplnit plot výsadbou živého plotu. Plot vysoký okolo dvou metrů dokáže potenciálního zloděje odradit. Mezi časté materiály těchto typů plotů patří beton nebo kámen, které jsou dominantou již jen svým vzezřením.

Plot také hodně vypovídá o majiteli domu a jeho vztahu ke světu. Nízké ploty či žádné oplocení naznačují velkou otevřenost, pokud je však majitel takového pozemku také chovatelem psů či koček či jiného zvířectva, jedná se z jeho strany o určitou nezodpovědnost. Kamenný plot vysoký kolem dvou metrů naopak naznačuje silnou touhu po soukromí a možná také po exkluzivitě, což však s sebou přináší také nedostupnost a izolovanost.