Vysokotlaký čistič, neboli tlaková myčka či wapka, je čistící zařízení. K čištění se používá proud vody o velmi vysokém tlaku. Na rozdíl od běžného čištění vodou je možno dosáhnout vysokotlakým čištěním až 75% úspory vody. Další výhoda je, že není třeba používat čistící prostředky, neboť potřebná čistící síla je dosahována pouze tlakem.