Dřevostavby si získávají stále větší oblibu i mezi českými stavebníky. Především dostupnost, obnovitelnost a nízká cena hlavního konstrukčního prvku, tedy dřeva, je pro mnohé velkým lákadlem. Výhody, nevšední praktické rady i varování před četnými riziky spojenými s realizací a provozem takových budov přináší výpravná publikace Dřevostavby. Kniha o 320 stranách vychází v těchto dnech v nakladatelství Grada Publishing. Z německého originálu ji přeložil a četnými komentáři vztaženými ke zdejším reáliím opatřil celoživotní propagátor dřevostaveb, ing. Bohumil Koželouh.

Podle Radomíra Matulíka, šéfredaktora technické literatury nakladatelství Grada Publishing, se čtenářům v publikaci Dřevostavby dostává komplexního přiblížení základních principů i technických fines objektů na bázi dřeva. "Autoři vycházeli z oblasti Německa a Rakouska, kde se dřevostavbám mimořádně daří. Čtenář-stavebník získá ucelený přehled o nosných konstrukcích a pláštích dřevostaveb. Laici jistě ocení množství inspirativních obrazových materiálů," říká šéfredaktor Matulík. Primárně je publikace určena pro projektanty, stavebníky i drobné investory.

Už dávno neplatí, že stavebníci si vystačí se srubovými, hrázděnými a sloupkovými typy staveb, tedy tradičními konstrukčními systémy. Při realizaci dřevěných staveb je třeba uvažovat také o plášti budovy, mezipatrových stropech anebo sloupech a různé požadavky na stavbu si vyžadují také různá konstrukční řešení. Odlišnost se tedy projevuje jak v konstrukci, tak i ve vzhledu. Jak je patrné na stavbách např. v rakouském Vorarlbersku a Tyrolsku, dřevostavby mohou být reprezentanty nejsoučasnější architektury s nejvyššími nároky na moderní design.

Autor publikace Dřevostavby popisuje všechny současné typy konstrukcí dřevěných staveb a radí, jak s materiálem nakládat. Typologie dřevostaveb je doplněna nákresy, grafy a obrázky. U každého konstrukčního typu nechybí také doporučení, za jakých okolností lze použít. Volba systému závisí na prostoru a funkci, situaci a umístění, ale také na konstrukci a materiálu. Kniha také podrobně popisuje různé konstrukční varianty střech; autor radí, jaké výhody který typ přináší. Nechybí ani kapitoly určené detailnímu rozpracování stropních systémů, plášťových řešení, kapitoly věnované vnitřním nebo vnějším stěnám.Při stavbě dřevěného domu je třeba věnovat pozornost také jednotlivým vrstvám stěn i střechy – autor Josef Kolb radí, jaké druhy izolací použít, aby se zamezilo nepříjemným okolnostem bydlení, např. hlukové průzvučnosti, vlhkosti vzduchu vnitřních prostor nebo termodynamice budov, spojené s energetickou bilancí.

"Dřevostavby nejsou synonymem pasivních staveb. Nemusejí pro investora znamenat úspory spotřeby energií,“ upozorňuje Radomír Matulík. Přesto mají dřevostavby dobrý předpoklad stát se nízkoenergetickými. Musí ovšem splňovat podmínku vyváženosti všech složek ovlivňujících energetickou bilanci budovy. Znamená to kombinaci nízké spotřeby tepla na vytápění (dosažené díky optimálnímu koncepčnímu i detailnímu stavebnímu řešení) a vhodné uplatnění soustav využívajících v různé míře obnovitelných zdrojů energie.

V souvislosti s dřevostavbami jsou často zmiňovány konstrukční principy profilu 2 x 4 palce (40 x 140 milimetrů, po ohoblování 38 na 138 milimetrů), respektive tzv. balloon framing. Přední český architekt Josef Smola, jenž u Grady před časem vydal knihu Stavba rodinného domu krok za krokem, dodává: „V zásadě u nás existují tři elementární typy dřevostaveb. Prvním jsou roubenky, které se však velmi složitě vypořádávají s požadavky na tepelnou ochranu budov. Další dva rámové systémy se rozlišují podle místa realizace – buď přímo na stavbě, nebo ve výrobě. Na stavbě jde o balloon framing, pro který dosud nemáme odborný český výraz, ve výrobě o stavebnice z dřevěných panelů. Přirozeně existuje více možností. Kupříkladu ve Špindlerově Mlýně již stojí dům z masivních třívrstvých panelů. V odborné literatuře je zdokumentována realizace asi jedenácti základních, globálně rozšířených typů konstrukcí dřevostaveb. Nejde jen o masivy – jsou realizovány i špičkové výrobky na bázi aglomerovaného dřeva.“ (citát vyšel soutěži Dřevěný dům v Bulletinu České komory architektů)

Vedle jiných jednoznačně pozitivních vlastností dřeva nedávno přibyl další argument: z průzkumů vyplynulo, že nejoblíbenějším materiálem dětí je právě dřevo. Překvapení? Vůbec ne. Malí i dospělí volí dřevo pro jeho vzhled, vůni nebo strukturu. Povrchová teplota dřeva nebo vlastnost přizpůsobovat se vlhkosti, ale i pozitivní vliv na životní prostředí jsou důležité argumenty, proč ke stavbě domu vybrat právě dřevo.

Přečtěte si také článek o právě vyhlášené soutěži o Nejlepší dřevěný dům.

Josef Kolb: DřevostavbyPřeklad a odborná redakce ing. Bohumil KoželouhGRADA Publishing, Praha 2007; 320 stran; www.grada.cz

Zdroj: Grada