Martin Patřičný - umělec, výtvarník a dřevař, který řemeslo povýšil na umění - si v této knize nekladl za cíl předložit čtenářům vědeckou práci či příručku, ale vážně nevážný pohled na "všecky krásy dřeva".

První kapitola se zabývá životem stromů, jeho bojem s okolím i kouzly, která na živém dřevě vytváří příroda. Druhá ukazuje, jak strom žije dál v dřevěných věcech a jak tyto věci vznikají. Ve třetí kapitole pak v láskyplných vyprávěních autora dřevěné věci - staré i dnešní, zdánlivě známé a běžné - ožívají.

Mimochodem jde o dvojitou parafrázi - původní slova jsou z árie Kecala v Prodané nevěstě a použil je také básník Jaroslav Seifert jako název své jediné prozaické knihy.

Knihu můžete koupit zde: www.grada.cz. * O autorovi**

Umělec, výtvarník, spisovatel. Řemeslu se vyučil soukromě u svého strýce (řezbářství a soustružení dřeva). Po maturitě na gymnáziu prošel celou řadou zaměstnání (prodavač, aranžér, řidič, skladník, dřevorubec atd.). Zhruba od roku 1988 se plně věnuje výtvarné práci se dřevem. Žije a pracuje v Debrně u Kralup nad Vltavou.

Má za sebou více než sto výstav po celé České republice a na Slovensku - v menších městech i v Praze (Rudolfinum, Národní muzeum, Obecní dům...), v Bratislavě i Piešťanech...

V evropských zemích se účastnil výstav v Belgii, Rakousku, opakovaně ve Francii, samostatně v Německu, Dánsku, Švédsku a v Itálii. Za mořem vystavoval v USA (N.Y.) a nejdále měl své dřevěné obrazy v Torontu v Kanadě. Více se dozvíte na https://www.patricny.com.