Soutěžní přehlídku City Point | Na cestě městem vyhlásilo občanské sdružení City Point ve spolupráci s Designcentrem České republiky a Svazem měst a obcí České republiky a za podpory České komory architektů. Záštitu projektu poskytl ministr pro místní rozvoj Mgr. Radko Martínek.Celkem bylo přihlášeno 37 návrhů, zejména se jednalo o návrhy laviček a košů, ale také prvky osvětlení, patníky, navigační systémy nebo celé sety.V porotě zasedli Karel Hájek (FA ČVUT), David Karásek (mmcité), Tomáš Karpíšek (ředitel AMBIENTE RESTAURANTS GROUP), Karel Kobosil (ředitel Design centra České republiky), Jerry Koza (designer a držitel ceny Ladislava Sutnara), Zuzana Morávková (redaktorka časopisu Era 21), Jan Šépka (architekt z atelieru HŠH Architekti), a Petr Žák (odborník na osvětlení ze společnosti Etna).Výsledky soutěže:1. místo a zvláštní cena AMBIENTE RESTAURANTS GROUP
Štěpán Eliáš, Josef Hajný - NI/05/26Porota ocenila originalitu vítězného návrhu, především jeho vícevýznamovost. Jde o městské odpočívadlo, které se sémanticky mění ve stylizovaný prostorový model krajiny. Porota vyzdvihuje schopnost prvku připomenout význam místa a vytváření vztahu k němu. Princip je možný aplikovat v různých lokalitách.2. místo
Roman Vrtiška - NI/05/06Porota oceňuje lapidární tvarový koncept lavičky navržený v robustní nerezové trubce, který umožňuje vedle základní funkce i jiné než tradiční užívání.3. místo
Ing. arch. Petr Brožek - NI/05/32Porota oceňuje velkorysý koncept celoskleněného označníku, jakožto důležitého prvku městského mobiliáře. Zajímavě a inspirativně pracuje s transparentností a moderní technologií.Zvláštní cena poroty
Jaroslav Juřica - NI/05/03Porota oceňuje kvalitní designérské řešení, jde o jediný přesvědčivý ucelený set umocněný citem pro práci s materiálem.Zvláštní cena mmcité
Roman Vrtiška - NI/05/23Celou soutěž zakončilo vydání katalogu se všemi oceněnými pracemi realizací i návrhů. Nezbytnou součástí se stane i webová prezentace, která představí naprosto všechny přihlášené práce, užitečné informace o současných trendech, odkazy na výrobce i designéry a mnoho dalších zajímavostí k danému tématu. Přehlídka City Point bude prezentována formou výstavy na několika místech České republiky v průběhu následujícího roku. První příležitost spatřit soutěžní panely a prototyp vítězného návrhu bude mít veřejnost na 16. mezinárodním stavebním veletrhu FOR ARCH 2005 v Pražském veletržním areálu Letňany ve dnech 20. - 24.9.2005.Položme si otázku: "Liší se zásadním způsobem návrh mobiliáře od ostatních disciplín designu?" Nabízí se odpověď - jsou dva druhy designu, pro jedince a pro masy! Mobiliář samozřejmě spadá do kategorie určené širokému spektru uživatelů.
Předměty denní potřeby si každý může vybrat podle svého vkusu a také je sám užívat. Lavičky, stojany na kola či odpadkové koše den co den upoutají pozornost stovek lidí, a navíc nikdo z kolemjdoucích jejich výběr nemá možnost ovlivnit. Tento fakt klade na designéry mobiliářů specifické nároky. Uspokojit tak různorodou skupinu lidí, která se každý den prochází veřejným prostorem, je nelehký úkol. Ve stejné pozici jako mobiliář se nachází i architektonická díla. Jejich autoři si nejspíš kladou podobné otázky, které řeší i návrháři laviček, zábradlí a lamp.
Soutěž City Point má za cíl ukázat názor mladé generace na veřejný prostor. Posuďte sami, jestli vás přihlášená díla dokáží zaujmout a zda vám mají co říct.další informace a přihlášené návrhy naleznete na CITYPOINT.CZ
-Občanské sdružení City Point-