Na přelomu roku prošla firma CENTRAL GROUP úspěšně certifikací kvality podle evropských norem jakosti ISO 9001 u jedné z nejprestižnějších světových zkušeben - německé RW TÜV. Všechny stavby CENTRAL GROUP jsou zděné a při výstavbě se používají osvědčené kvalitní materiály předních výrobců. Kvalita staveb je garantována certifikáty jakosti nezávislé, státem akreditované zkušebny ÚSZ (Ústav stavebního zkušebnictví). Navíc jsou pro klienty vystavovány certifikáty na kvalitu provedení od dodavatelů hlavních stavebních materiálů - Porotherm, Bramac, Velux a AQ okna. Díky těmto kontrolním mechanismům může společnost nabídnout prodlouženou záruku na kvalitu svých staveb. Kromě prověrky externími certifikačními orgány je velmi pokročilá i interní kontrola kvality. V rámci CENTRAL GROUP je zavedena trojí vnitřní průběžná kontrola. Hlavní kontrolní osobou pro každou stavbu je pověřený stavební dozor, který je u soustředěné a bytové výstavby přítomen průběžně na stavbě pro účely kontroly subdodavatelských firem. Zároveň je v dohodnutých termínech k dispozici klientům pro kontrolní prohlídky stavby a pro případné sjednávání klientských změn. Tento pověřený stavební dozor je přidělen pro každou stavbu domu nebo bytu a je vedle osobního konzultanta hlavní kontaktní osobou pro klienta. Nad pověřeným stavebním dozorem stojí další kontrolní článek, kterým je hlavní stavební dozor. Ten v pravidelném cyklu detailně prověřuje všechny jemu svěřené stavby. Supervize se týká jak dodržování kvality a termínů výstavby, tak i pořádku a organizace na staveništi, dodržování bezpečnosti práce a obecně všech aspektů činnosti jemu podřízeného stavebního dozoru. Třetím článkem kontroly je interní technický auditor, který průběžně kontroluje jak činnost pověřených stavebních dozorů, tak i hlavních stavebních dozorů. Interní technický auditor stojí mimo oddělení realizace, což mu dává možnost zcela nezávislé a objektivní kontroly. Svá zjištění předkládá přímo vedení společnosti. Na kvalitě se nedá ušetřit, proto společnost CENTRAL GROUP není, a ani nechce být, nejlevnější stavební firmou na trhu. Pohybuje se v nižší střední cenové úrovni. Mohla by být nejlevnější, kdyby při výstavbě používala jiné, levnější materiály. Díky méně kvalitním nebo neosvědčeným materiálům by se na každém domě daly ušetřit desítky i stovky tisíc korun. Ale to by byl krok špatným směrem, protože právě tady se šetřit nesmí. Každá firma, která chce na trhu dlouhodobě prosperovat, musí klást kvalitu na první místo. To není fráze, ale skutečnost. K tomu ale nestačí o sobě jen tvrdit, že vlastní produkty jsou kvalitní. To jsou schopni prohlašovat všichni. Tvrzení nestačí, jde o doložený výsledek. Proto firma přistoupila k výše uvedené nezávislé certifikaci kvality. Certifikáty od Ústavu stavebního zkušebnictví a od dodavatelů hlavních stavebních materiálů jsou odevzdávány klientovi vždy spolu s dalšími doklady při předání dokončeného bytu nebo domu. O kvalitě provedení firemních staveb se všichni zájemci mohou přesvědčit v centru osmi ukázkových domů v Praze 10 - Uhříněvsi, v novém ukázkovém domě v Hostivici u Prahy a ve vzorovém domě v Brně - Troubsku.