Vysoký řád je architektonický řád, jehož sloupy či pilastry procházejí přes přes více než jedno patro. Zároveň se mohou objevovat menší řády v arkádách, u oken a dveří v patrech překrytých vysokým řádem. Vysoký řád je charakteristický pro renesanční a zejména barokní architekturu.