Ve sklepích, ale i starých zdích najdeme často vzlínající vlhkost. Jde především o nefunkční hydroizolace, které nechávají vodu přistoupit až k betonovým základům a zde působit. Navíc charakteristika vody je často velmi kyselá a dlouhodobě působící voda pak vyluhuje ze zdi síran vápenatý.

Když se na takto poškozený (zkorodovaný) beton provede vysprávková betonová nebo samonivelační stěrka, má velmi krátké trvání. Síran vápenatý je separačním prvkem, který neumožní přilnutí nové betonové vrstvy k zasolenému povrchu starého betonu. Navíc voda z betonu nové vrstvy reaguje se síranem vápenatým a vytváří krystalizační tlak zvýšením objemu o 80 až 120 %. Výsledkem je plošné odlupování.

Bohužel se zdá, že síran vápenatý má vliv prakticky na všechny standardní jemnozrnné betonové směsi. Proto je nejdřív třeba provést správně hydroizolaci, aby zeď (podlaha) nevlhla dál, stěnu očistit, nahodit speciálním sanačním betonem, který je vůči síranu odolný, a teprve na tuto vrstvu použít jemný nivelační či správkový beton.