Až do Spojených států doputovala z olomouckého Muzea umění (MUO) výstava architektonického díla bratří Lubomíra a Čestmíra Šlapetových. Tvorbu výjimečných osobností české moderní architektury představí od 18. dubna do 10. června 2006 Wallach Art Gallery na newyorské Columbia University. Výstavou, kterou spolupořádá České centrum v New Yorku, vrcholí pomyslné turné Šlapetových po prestižních galeriích.

"Bratři Šlapetové patřili k nejtalentovanějším příslušníkům tzv. druhé generace českých funkcionalistů. Naše výstava byla prvním pokusem o retrospektivu dvojice tvůrců, která zásadním způsobem ovlivnila tvář meziválečné architektury na severní a střední Moravě. Dřívějšímu publikování jejich díla bránily ideologické důvody. Jejich jména měla být před rokem 1989 odsouzena k zapomnění," řekl ředitel Muzea umění Pavel Zatloukal.

Pro tvorbu bratří Šlapetových bylo zásadní studium na Akademii umění a uměleckých řemesel v dnešní Wrocławi (1928 - 1930) u profesorů Adolfa Radinga a Hanse Scharouna, kteří také mladé sourozence přizvali ke spolupráci v soukromých ateliérech. Po návratu ze studijní cesty do Spojených států (1930-31) si otevřeli vlastní ateliér v Ostravě s pobočkou v Praze. Až do roku 1936 pracovali společně v ostravské kanceláři, Lubomír se však odstěhoval do Olomouce, kde si založil vlastní ateliér. Do dějin české architektury se zapsali především řadou vynikajících vil na střední a severní Moravě (např. Ostrava, Opava, Olomouc).

Reprezentativní přehlídku díla bratří Šlapetových společně připravili v roce 2003 odborníci z olomouckého Muzea umění, berlínské Akademie der Künste, Fakulty architektury ČVUT v Praze a Spolku Obecní dům Brno. Výstava měla komorní premiéru na přelomu let 2003 a 2004 v brněnské Galerii architektury, poté ji mohli od února do dubna 2004 shlédnout olomoučtí diváci. Následně byla reprízovaná v Praze, Ostravě, Wrocławi, maďarské Pécsi a švýcarském Curychu.Svou pouť po galeriích nyní završí v newyorské Wallach Art Gallery. Tamní diváci uvidí průřez tvorbou bratrské dvojice na, skicách, plánech a modelech. Výstavu do Spojených států doprovází Vladimír Šlapeta, syn Lubomíra Šlapety, a umělecký historik Muzea umění Jakub Potůček. Olomoucké muzeum bude v New Yorku reprezentovat také rozsáhlý, bohatě ilustrovaný česko-anglický katalog.Vladimír Šlapeta přednese v New Yorku dvě přádnášky. První se uskuteční 13. dubna v Brooklyn Museum a bude zaměřena na český funkcionalismus. Druhá je věnována dílu Lubomíra a Čestmíra Šlapetových a proběhne na půdě Wallach Art Gallery 19. dubna.

Zdroj: Muzeum umění Olomouc