Všech 355 návrhů, které přišly do mezinárodní architektonické soutěže na stavbu nové budovy Národní knihovny, mohou posuzovat návštěvníci výstavy Oko nad Prahou. Koná se v Galerii Klementinum v současném sídle knihovny. Potrvá do 31. května a je zdarma přístupná.Návštěvníci mohou plány jednotlivých architektů porovnávat prostřednictvím výkresů, fotografií modelů i počítačových vizualizací. Závěr výstavy je věnován osmi finalistům, jejichž práce jsou představeny podrobněji včetně samotných modelů. Největší prostor je věnován vítěznému projektu britské kanceláře Future Systems pod vedením Jana Kaplického.Na výstavě je tento návrh zasazený do modelu Letenské pláně, kde by měla budova stát; ten sloužil porotě jako pomůcka při hodnocení soutěžních návrhů.Výstava je doplněna projekcí dokumentu, který mapuje průběh soutěže, a projekcí filmu o Janu Kaplickém.U příležitosti výstavy vydává Národní knihovna také publikaci Oko nad Prahou - Knihovna pro třetí tisíciletí, která připomíná vývoj plánů na výstavbu nové budovy. Její největší část ale tvoří prezentace vítězného projektu, Jana Kaplického a Future Systems. Navštívit lze i malou expozici nazvanou Milníky na cestě k nové budově Národní knihovny, která je v přízemí Klementina, na hlavní chodbě před Všeobecnou studovnou.Architektonickou soutěž na návrh nové budovy vyhlásila Národní knihovna loni v květnu a jejího vítěze oznámila 2. března. Okamžitě se spustila vlna diskusí nejen mezi odborníky, ale i mezi laickou veřejností. Většinou je jejich předmětem pouze vzhled navrhované stavby, zaznívají však i kritické hlasy z řad odborníků.Týkají se především údajného nedodržení podmínky soutěže ohledně lokalizace skladu knih do nadzemní části budovy; vítěz jej má pod zemí. Byť vyhlašovatel soutěže námitky odmítá, Česká komora architektů v úterý požádala Mezinárodní unii architektů, aby regulérnost soutěže prověřila.

Přečtěte si článek, který jsme o vítězném návrhu publikovali zde.

Zdroj: ČTK