Autor: archiv Ve dnech 27. - 29. ledna 2005 proběhl na pražském Výstavišti v Holešovicích 7. ročník mezinárodní výstavy Střechy Praha. Letošní ročník zaznamenal rekordní počet zúčastněných firem. Významně se zvýšil počet přímých vystavovatelů i zahraničních firem. Celkem se účastnilo 196 firem, z toho 20 zahraničních. Výstavu zhlédlo bezmála 13.000 návštěvníků, oproti předchozímu ročníku posílila účast odborné veřejnosti. Slavnostního zahájení výstavy se účastnila řada významných hostů, jako např. viceprezident Hospodářské komory ČR František Holec, hejtman Středočeského kraje Ing. Petr Bendl, výkonný ředitel sdružení Stavebnictví a služby pro stavebnictví RNDr. Vladimír Kostka, ředitelka Energy Centre České Budějovice Mgr. Ivana Klobušníková, zástupci ČKAIT, Cechu KPT ČR, garanti doprovodných programů – renomovaní odborníci a znalci z oboru a další hosté. Po zahájení proběhla za účasti asi 30 novinářů a dalších hostů tisková konference na téma "Úspory energií a obnovitelné zdroje - jak dál a co nového v ČR?" věnovaná především nové doprovodné výstavě v rámci výstavy Střechy Praha s názvem Úspory energií a obnovitelné zdroje. Na tiskové konferenci vystoupili Mgr. Ivana Klobušníková, ředitelka Energy Centre České Budějovice, Ing. Jitka Řehořová, ředitelka výstavy Střechy Praha, RNDr. Martin Bursík, poradce ministra životního prostředí, Ecoconsulting a Mgr. Karel Merhaut z Ligy Ekologických Alternativ. Zazněly zde aktuální informace k připravovanému zákonu o podpoře výroby elektřiny a tepelné energie z obnovitelných zdrojů a novinky v dotacích pro obnovitelné zdroje energie. Autor: archiv Zvýrazněným tématem letošního ročníku byly „střechy a životní prostředí“. Cílem bylo podpořit využívání ekologických materiálů a upozornit na technologické novinky v zateplování, při rekonstrukcích a stavbách střech. K tématu se vázala i letošní novinka – doprovodná výstava Úspory energií a obnovitelné zdroje s širokým programem seminářů. V posledních letech sílí trend, který k nám přinášejí nejen podmínky členství v EU, ale i stále silnější vědomí nutnosti chovat se šetrně k životnímu prostředí a přírodním zdrojům. Hlavní cíl doprovodné výstavy, poskytnout zájemcům aktuální informace z oblasti efektivního hospodaření s energiemi a využívání obnovitelných zdrojů energie, byl naplněn. Návštěvníkům byla k dispozici bezplatná poradenská centra a semináře s tématy nízkoenergetické a pasivní domy, vytápění, zdroje tepla a ohřev vody, úsporné domácí elektrospotřebiče, využití dešťové vody, zimní zahrady, bazény, sluneční energie, biomasa, ostatní obnovitelné zdroje energie, financování a dotace. O poradenství byl ohromný zájem a seminářů se zúčastnilo přes 300 posluchačů. Spolupořadatelem této doprovodné akce bylo občanské sdružení Energy Centre České Budějovice. Součástí výstavy Střechy Praha je každoročně odborný doprovodný program, letos s doposud nejobsáhlejší nabídkou přednášek, seminářů a diskusních setkání pro odborníky i širokou laickou veřejnost. Nová byla i jedna z forem komunikace s posluchači - tzv. diskusní fórum na téma ploché a šikmé střechy, kde se skupiny odborníků mohl každý účastník zeptat na cokoli z dané problematiky. Fórum zaznamenalo velký úspěch a určitě bude uspořádáno i v dalším ročníku. Významný prostor byl věnován také dřevu jako přírodnímu stavebnímu materiálu, kdy v pátek, druhý výstavní den, proběhl rozsáhlý seminář na téma Dřevo v moderních střešních konstrukcích. Všechny přednášky a semináře byly zařazeny do programu celoživotního vzdělávání ČKAIT a ohodnoceny příslušným počtem bodů. Autor: archiv Po celou dobu výstavy probíhaly zajímavé praktické ukázky na pracovním pódiu ve Střední hale Průmyslového paláce a též na stáncích mnoha vystavovatelů za velkého zájmu návštěvníků. Zhlédnout bylo možné např. montáž lehkých střešních tašek Evergreen, montáž jednoplášťové ploché střechy s výrobky Roofspecial a Monofix, všesměrově pružné bitumenové pásy Siplast-Icopal a řešení detailu dilatace nebo montáž střešního okna Prima Fenestra. Mnoho ukázek probíhalo na stáncích vystavovatelů, např. firma Jiří Vrňata předváděla nadkrokevní zateplení s pohledovým krovem, na stánku firmy STACH si mohli návštěvníci vyzkoušet ohýbání a střihání plechů na ohýbačce a padacích nůžkách, na stánku firmy Velux probíhala několikrát denně ukázková montáž střešního okna a montážních doplňků, firma MB Real prováděla na svém stánku ve Střední hale Průmyslového paláce pokládku břidlice. Nechyběly ani ukázky používání osobních ochranných pomůcek při práci ve výškách na stánku firmy Tusan a Singing Rock. Návštěvníci měli možnost řešit své dotazy v několika poradenských centrech z různých oblastí. Jak již bylo řečeno v úvodu, poradenství v oblasti úspor energií provozovalo na svém stánku sdružení Energy Centre České Budějovice a návštěvníci zde dostali cenné rady, jak ušetřit za vytápění, elektřinu a vodu, kde získat dotace na instalaci slunečního zařízení a mnoho dalších tipů a triků, jak vydávat méně peněz za energie. Na stánku Hospodářské komory ČR bylo k dispozici Oborové koordinační místo pro podnikatele s informacemi z oblasti stavebních řemesel, provádění staveb, inženýrské činnosti a stavebních hmot. Novinkou bylo Informační centrum ČKAIT s aktuálními ekonomickými, statistickými a obchodními informacemi z oblasti stavebnictví a nabídkou publikací v několika edičních řadách. Tradiční poradenství provozoval na svém stánku Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR. Odborníci s dlouholetou praxí v oboru radili s výběrem vhodného materiálu na střechu, s výběrem kvalitní realizační firmy, s problémy poruch a nejčastějších vad střešního pláště a poskytovali regionální seznamy dodavatelů a realizátorů střech. Letos podruhé mohli návštěvníci využít centra Povrchových úprav a ptát se na problémy s nátěry oplechování, dřevěných konstrukcí, střešních tašek i ošetření fasád. Mnoho zajímavého bylo k vidění i v centru Průsvitných zastřešení a prosvětlení v pravém křídle Průmyslového paláce, kde byla široká nabídka transparentních krytin a materiálů pro mobilní zastřešení. Jako tradičně byla v obležení prodejna odborné literatury. Zpestřením pro návštěvníky a především děti byla horolezecká stěna 5 m vysoká s odborným dohledem a jištěním, kterou provozovala firma Hrabák z Příbrami. Odpočinout si pak každý mohl v příjemném prostoru výstavky fotografií “Dřevo - ekologický stavební materiál” nedaleko kavárny v pravém křídle Průmyslového paláce, která byla připravena ve spolupráci s redakcí časopisu Střechy, Fasády, Izolace. Autor: archiv V rámci výstavy proběhla nebo byla vyhodnocena řada soutěží. V soutěži Zlatá taška 2005 o nejlepší exponáty výstavy byly oceněny a titul Zlatá taška získ