V Česku byla v lednu až září zahájena výstavba 22.990 nových bytů, což představuje meziroční pokles téměř o 10 procent. Snížení bylo ovlivněno snížením počtu výstavby bytů v bytových domech. Dokončeno bylo za prvních devět měsíců 15.163 bytů. -idnes.cz-