U výtahů je problém v tom, že jejich normy jsou velmi přísné. Navíc není možné provozovat staré výtahy, aniž by se postupně do nich nezapracovávaly technologie, které nové normy obsahují. Proto musely být vyměněny všechny výtahy ve starých panelových domech, protože prostě nesplňovaly bezpečnostní normy.

Pokud tedy plánujete stavbu nového výtahu nebo jeho rekonstrukci, plánujte už s novými normami, abyste získali revizi.

Od materiálů ke světlům

O výtazích se zmiňuje dost norem. Ty současné mají označení SN EN 81-1(2)+A3 i ČSN EN 81-20(50) a platí až do 21. srpna 2017 a nové mají označení ČSN EN 81-20 a ČSN EN 81-50. Norma s dvacítkou na konci definuje nové technické požadavky na konstrukci a montáž výtahů, s padesátkou pak proces navrhování, výpočtu a zkoušení výtahových komponentů.

Změn je v tomto nařízení dost. Pojďme se podívat na ty nejdůležitější:

  • Výtahy budou muset mít pevnější stěny. Navíc tento materiál musí splňovat určité hranice nehořlavosti a produkci plynů a kouře při překonání této hranice.
  • Šachetní dveře půjde otevřít jen v určitém odjišťovacím pásmu. Pokud se výtah nezastaví v tomto pásmu, dveře se neotevřou. Pokud se výtah zastaví v tomto pásmu a dveře zůstanou zavřené, bude moci je otevřít zevnitř pouze silou.
  • Výtah musí mít zakomponovány komponenty, aby se nerozjel s otevřenými a nezajištěnými dveřmi.
  • Intenzita osvětlení v kabině vzroste. Nouzové osvětlení musí vydávat minimálně 5 lx po dobu jedné hodiny. Standardní osvětlení se zvyšuje z 50 lx na 100 lx měřeno na ovládacích prvcích a ve výšce 1 m nad podlahou.
  • Techničtí pracovníci budou více ochráněni většími kvádry pro práci nad kabinou s větším zábradlím, tak i na dně šachty. Prohlubeň je nově vybavena revizní jízdou, to znamená možnost ovládání výtahu z prohlubně v šachtě.
  • Intenzita osvětlení ve výtahové šachtě a v revizních místech se zvyšuje. Revizní místa nad kabinou a v šachtě mají minimálně 50 lx, ostatní prostory 20 lx.

Titulní foto: Shutterstock.com