Náklady na vytápění rodinných domků a ostatních staveb z moderních konstrukcí na bázi dřeva s dostatečnou tloušťkou tepelné izolace jsou podle zkušeností uživatelů až o několik tisíc korun měsíčně nižší než u domků z klasických silikátových materiálů. Někteří mladší stavebníci tomuto faktu ještě vždy nevěnují velkou pozornost, i když to všeobecně začíná být v centru zájmu a na ekonomické vytápění se kladou stále vyšší nároky. Úspory nákladů na provoz staveb na bázi dřeva přijdou velmi vhod novopečenému majiteli rodinného domu. Co ušetřil na stavbě domu díky vyspělé technologii, to může použít na lepší vybavení interiéru nebo má možnost rychleji splácet hypotéku. Dá se říci, že každý z nás v podstatě zaplatí za 30 let jeden rodinný dům. Buď formou nájemného majiteli bytu, nebo formou hypotéky sám sobě. Je zbytečné, aby po zaplacení hypotéky platil za drahou energii promrhanou na topení v levné stavbě. Nižší tepelně akumulační schopnosti lehkých dřevěných konstrukcí lze při použití pružného otopného systému využít ve prospěch těchto staveb. Okamžité tepelné ztráty jsou velmi nízké a nízká je i potřeba energie pro temperování stavby. V dřevostavbách se velmi výrazně zkracuje doba na dosažení tepelné pohody bydlení. Zatopeno je takříkajíc hned, pustíme topení a nemusíme dlouho čekat, až se zahřejeme. Pro úsporu energie na vytápění lze využít skleníkového efektu při slunných zimních dnech. To je velmi příjemné - i když je venku za oknem hluboko pod nulou (ale alespoň trochu svítí slunce), máme doma příjemnou slunnou pohodu, i když skoro netopíme. V neposlední řadě se tak vytvářejí podmínky pro využití netradičních zdrojů energie, zejména pak využitím odváděného tepla při nutné výměně vnitřního vzduchu využitím rekuperace. U staveb s malou okamžitou potřebou na vytápění se pozitivně projeví i zapojení solárních kolektorů pro ohřev teplé užitkové vody. -ag- Související články Nekteré výhody dřevostaveb Stavby ze dřeva - stavby 21. století