Shrňme si to: Za prvé je nutné počítat s dobou projektu, což společně s analýzou současného stavu otopného systému bude představovat několik týdnů. Samotná demontáž stávajícího systému je rovněž časově velmi náročná, navíc je obvykle vázána na rekonstrukci dalších konstrukčních částí domu. To máme dalších pár týdnů až měsíců. A uvažujete-li například o změně dodavatele, počítejte s tím, že na ni má ze zákona tříměsíční lhůtu. Když se to všechno sečte, je opravdu nejvyšší čas začít plánovat optimalizaci topného systému...

Úhel pohledu

kotel Autor: Viessmann Autor: Viessmann

Na rekonstrukci vytápění se dá nahlížet z několika pohledů, respektive z hlediska jejího rozsahu. Buď se jedná o rekonstrukci kompletní, nebo částečnou. U částečné rekonstrukce dochází například pouze k výměně topného zdroje, kterému se za dobu životnosti domu nevyhneme hned několikrát. Průměrná délka „života“ plynového kotle je obvykle kolem 15-25 let. I kdyby kotel i po této době fungoval, je téměř jisté, že má spotřebu daleko vyšší než modernější výrobky. Některé typy kotlů je pak dokonce nutné vyměnit ze zákona, týká se to kotlů na tuhá paliva, která nesplňují relativně nový předpis.

Novela zákona o ochraně ovzduší, která vstoupila v platnost 1. 9. 2012, totiž změnila podmínky provozování domácích kotlů na tuhá paliva. Majitelé starších a novému zákonu již nevyhovujících kotlů se musí připravit na výdaje spojené s revizemi stávajících zařízení. Mnoho domácností si navíc bude muset do roku 2022 pořídit kotel úplně nový. Kotle na tuhá paliva splňující podmínky nižších emisních tříd podle normy ČSN EN 303-5 se od začátku roku 2014 přestaly prodávat.

Zákon mimo jiné stanovuje:

  • minimální emisní požadavky pro spalovací zařízení, která jsou od 1. ledna. 2014 uváděna na trh
  • stanovuje minimální emisní požadavky na spalovací zařízení na pevná paliva, která budou moci být provozována v domácnostech
  • stanovuje pravidelné kontroly technického stavu spalovacího zařízení na pevná paliva
  • poskytuje možnost stanovení tzv. nízkoemisních zón pro obce

2014 a 2022 - klíčové roky

Podle odhadu odborníků bude muset do dražšího kotle s nižšími emisemi v nadcházejících devíti letech investovat až půl milionu českých domácností. Prodej starších a novým normám nevyhovujících kotlů skončil v letošním roce. O osm let později s nimi již prakticky nebude možné ani topit. Ministerstvo životního prostředí požaduje, aby všechny české domácnosti používaly ekologické kotle. Povinnost vyměnit starý kotel za nový, ekologický se vztahuje k roku 2022. Týká se tepelných zdrojů spalujících pevná paliva. Neznamená to, že by majitel musel přejít na jiný druh paliva. Domácnosti mohou i nadále používat zařízení, která spalují uhlí. Podmínkou ale je, aby byl kotel nízkoemisní.


CELÝ ČLÁNEK NAJDETE V ČASOPISU DŮM&ZAHRADA 3/14.

Objednat lze samostatné číslo nebo získat předplatné, a to přes e-mail: send@send.cz, online na Předplatné časopisů nebo telefonicky: 225 985 225 ***

Titulní foto: thinkstockphotos.com