V rámci veletrhu AMPER 2003 proběhne 3.dubna 2003 od 9:00 v přednáškovém sálu PVA Letňany seminář, jehož hlavním tématem bude Využívání alternativních zdrojů energie v praxi z důrazem na obyvatelstvo, malé a střední firmy. Již samotný titul semináře napovídá, že nepůjde o informativní, ale poradenské a diskusní setkání s důrazem na představení konkrétních postupů při nasazení zařízení využívající obnovitelné zdroje energie. Bude diskutována efektivnost a reálné využití jednotlivých zařízení. Jedním z témat bude také reálné využití a principy státních dotací, a to jak s pohledu státní správy, tak i firem angažujících se v oboru využívání OZE. Seminář je určen pro širokou veřenost, která již provozuje nebo zvažuje nasazení alternativních zdrojů energie. Hlavním cílem semináře je představení konkrétních postupů, realizací, firem a zdrojů informací na diskutovaná témata. V rámci programu také proběhne slavnostní vyhlášení výsledků soutěže „Cena ČEZ 2002“. Zde najdete seznam oceněných a témata jejich prací. Přednášet budou: SFŽP, ČEA odborníci angažovaní ve využití OZE výrobci a prodejci zařízení využívající OZE Témata přednášek: podpora SFŽP, ČEA a čerpání dotací energetické audity - požadavky na tepelné vlastnosti budov představení a využití alternativních zdrojů energie v rodinném domě, novostavbě, na chatě a v panelovém bytě představení konkrétních praktických realizací prezentace některých firem z oboru V rámci vložného 350 Kč/osoba bude poskytnuto sborník přednášek s adresářem, odkazy, produktovými listy a vybranými vyhláškami občerstvení během konference roční předplatné časopisu Energie pro Život


Program a témata seminářů konference „Využití alternativních zdrojů energie v praxi“ 3.dubna 2003 od 10 hodin, PVA Letňany, Velký sál č.1, v rámci veletrhu AMPER 2003 09:00 – 10:00 – Prezence 10:00 – 10:05 Úvodní slovo, ČESKÁ ENERGETICKÁ ASOCIACE 10:05 – 10:45 - Tepelné čerpadlo - ekonomický pohled, Mgr. František Macholda Ekowatt 10:45 – 11:10 - Tepelná čerpadla IVT – sortiment, využití, reference, Ing.Marek Bláha Tepelná čerpadla IVT s.r.o. 11:10 – 11:40 - Nízkoenergetické a slaměné domy, Ak.arch Aleš Brotánek, Mgr. Jan Brotánek 11:40 – 12:00 - Kombinování obnovitelných zdrojů energie, lokální energetické celky, Ing. Emil Pázral – VÚZT, ČSVE 12:00 – 12:20 - Možnosti podpory ze Státního fondu životního prostředí, zástupce SFŽP 12:20 – 12:40 - Fotovoltaické aplikace v praxi, Ing. Vladislav Poulek Csc. Poulek Solar s.r.o. 12:40 – 13:00 - Větrné elektrárny u nás a v zahraničí, Ing. Břetislav Koč Časopis Větrná energie 13:00 – 13:15 – Přestávka 13:15 – 14:00 - Slavnostní předání Ceny ČEZ 2002, vyhlášení ročníku, ČEZ a.s. 14:00 – 14:20 - Fotovoltaické aplikace Solartec, Solartec s.r.o. 14:20 – 15:00 - Turbína Setur a její aplikace v praxi – představení, poradenství a reference při aplikaci zařízení schopného využívat energeticky okrajové a jiným způsobem nevyužitelné vodní zdroje, Ing. J. Sedláček – ČVUT (vynálezce technologie), Ing.F.Kalina – KŽ Mechanika
Událost: Konference "Využívání alternativních zdrojů energie v praxi", součást doprovodného programu mezinárodního veletrhu AMPER 2003 Místo konání: PVA Letňany, Praha Datum: 3. dubna 2003 Čas: Začátek konference v 10:00 Jak se tam dostat: bezplatná veletržní linka (bus 758) za stranic metra Českomoravská a Vysočanská a to každý den od 9:30 do 18:30 Kde se konference koná: Vstupní hala, Velký sál číslo 1, viz plánek