Při posuzování kvality vzduchu potřebujeme sledovat hned několik základních aspektů. Na ně se používají specializované přístroje. Některé dokážou zvládnout sledovat i několik druhů znečištění, ale ty jsou dražší a profesionálnější. Tady jsou ty základní identifikovatelné a sledované složky:

  • Koncentrace CO2 (oxidu uhličitého): Vysoké hladiny mohou způsobit únavu a nedostatek koncentrace. Příliš vysoké hladiny CO2 mohou být také znamením nedostatečné ventilace.
  • Teplota a vlhkost: I když to nejsou přímo indikátory znečištění, mohou ovlivnit komfort a zdraví osob v místnosti. Vysoká vlhkost může podporovat růst plísní a jiných mikroorganismů.
  • Částice PM2,5 a PM10: Jde o velmi malé částice, které ucpávají plicní sklípky, mohou způsobovat alergie a astma a jsou nositeli dalších nebezpečných látek. Mohou pocházet z různých zdrojů, včetně kouře, prachu a emisí z dopravy.
  • Těkavé organické látky (VOCs): Tyto chemikálie mohou pocházet z různých zdrojů, včetně čisticích prostředků, nábytku a stavebních materiálů, mohou způsobit řadu zdravotních problémů.
  • Oxidy dusíku (NOx) a oxid siřičitý (SO2): Tyto plyny, které mohou pocházet z vytápění a dopravy, mohou způsobit problémy s dýchacími cestami.

Veký problém je kvalita vzduchu v českých školách:

Zdroj: Youtube

Složení vzduchu:

Dusík (N2): Přibližně 78 % vzduchu je dusík. Dusík je inertní plyn, což znamená, že se obecně neúčastní chemických reakcí.


Kyslík (O2): Přibližně 21 % vzduchu je kyslík. Kyslík je nezbytný pro život, protože ho živé organismy využívají pro dýchání a pro výrobu energie.


Argon (Ar): Přibližně 0,93 % vzduchu je argon. Argon, jako dusík, je také inertní plyn.


Oxid uhličitý (CO2): Přibližně 0,04 % vzduchu je oxid uhličitý. CO2 je důležitý pro fotosyntézu v rostlinách a také hraje klíčovou roli v klimatu Země jako skleníkový plyn.


Další plyny: Zbytek vzduchu (méně než 0,1 %) je tvořen malými množstvími dalších plynů, jako je neon, helium, methan a krypton.


Vodní pára: Množství vodní páry ve vzduchu se mění v závislosti na teplotě a vlhkosti, ale obecně tvoří méně než 1 % vzduchu.


Částice a aerosoly: Vzduch také obsahuje různé částice a aerosoly, jako je prach, pyl, sopečný popel a částice vzniklé lidskou činností, jako jsou emise z dopravy a průmyslu. Množství těchto částic se může velmi lišit v závislosti na místě a čase.

K měření těchto parametrů se používají různé přístroje. Některé jsou jednoduché a levné, jako například CO2 detektory nebo hygrometry pro měření vlhkosti. Jiné jsou složitější a dražší, jako například spektrometry pro měření VOCs nebo částicové počítače pro měření PM2,5 a PM10. Existují také vícefunkční zařízení, která mohou měřit několik těchto parametrů najednou.