Vzdušník je druh tlakové nádoby. Vzdušník slouží k uskladnění vzduchu o vyském tlaku. Nejčastěji bývá součástí či přídavným zařízením u kompresoru, kde slouží jako vyrovnávací mezistupeň mezi výrobou stlačeného vzduchu a jeho upotřebením.